Lugeja küsib - tööinspektor vastab

Sisestatud: 16.09.2014

Lugeja küsib: Töötervishoiuarst diagnoosis mul tööst põhjustatud haigestumise – mida see tähendab?

Vastab Tööinspektsiooni  töötervishoiu tööinspektor Kerttu Sepp: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 23 lg 3 järgi on tööst põhjustatud haigus (TPH) töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. Selline diagnoos on töötajale kui ka tööandjale signaaliks, et tervise säästmiseks tuleb töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks midagi ette võtta. Kehtiva TTOS kohaselt ei ole töötervishoiuarstil kohustust teavitada tööandjat TPH diagnoosimisest töötajal, mis tähendab, et kogu vastutus ja valikuvõimalus lasub töötajal, kas tööandjal on võimalik muuta töökeskkonda ja töökorraldust või mitte. Selle tõttu tuleks töötajal teatada kohe tööandjale või tema esindajale temal diagnoositud TPH-st, et tööandja saaks võtta kasutusele meetmeid töökeskkonna/töökorralduse parandamiseks. Lisaks sellele on töötajal õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud korras.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele