Lääne maavalitsus otsib noorsootöö nõunikku

Sisestatud: 03.09.2014

Lääne Maavalitsus otsib oma meeskonda haridus- ja sotsiaalosakonna nõunikku noorsootöö alal, kes tunneb noorsootööga seotud maavalitsuse tegevusvaldkondi reguleerivaid õigusakte ja oskab neid rakendada.

Nõuniku ametikoha eesmärgiks on koordineerida noorsootöö riiklike programmide elluviimist maakonnas ja teoatada riiklikku või haldusjärelevalvet noorsootöö  valdkonnas.

Peamised teenistusülesanded:

1. korraldada noorsoopoliitika elluviimist, koordineerida avatud noortekeskuste ja noortekogu tööd;

2. nõustada omavalitsusi, haridus- ja kultuuriasutusi huvihariduse ja noorsootöö küsimustes;

3. koguda ja analüüsida infot huvihariduse ja noorsootööalasest tegevusest maakonnas;

4. koordineerida maakonna huvijuhtide, noorsootöötajate ja õpilasesindusjuhtide koostööd;

5. teostada järelevalvet riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle

  Nõutav:

-   akadeemiline kõrgharidus (soovitav noorsootöö, sotsiaaltöö)

-   hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus

-   organiseerimisvõime, enese kehtestasmise oskus, oskus tööaega planeerida

-   võime iseseisvalt langetada otsuseid oma ülesannete täitmiseks

-   täpsus ja korrektsus asjaajamisel

-    hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 

Täistööaeg: koormus 0,6 kohta

Tööle asumise aeg: soovitavalt oktoober 2014

Töötasu (bruto) 500 € kuus

Töö tegemise koht on 90503 Haapsalu, Lahe 8

Avaldus ja CV saata 25.septembriks 2014  e-posti aadressil:  Kersti.Lohmus@laane.maavalitsus.ee

Lisainfo: 
Kersti Lõhmus,  tel 4725680

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele