Kutsetunnistus avab uksed kodu- ja välismaisel tööturul

Sisestatud: 02.09.2014

Haapsalu Kutsehariduskeskuses jätkub vastuvõtt hooldustöötaja ning arvutite ja arvutivõrkude erialal kuni septembri lõpuni. Üksikuid vabu kohti on veel ka loodusturismi ja majutusteenuste korralduse, maaturismi ettevõtluse ning puit- ja kiviehitiste restauraatori erialal.

Hooldustöötaja kutsetunnistus avardab töövõimalusi

Olgu tegemist haigla, hoolekandeasutuse, avahoolduse või oma lähedase inimese hooldamisega – igal pool on oluline vajalike teadmiste ja oskustega  hooldajate  olemasolu. Vähetähtis pole teadmine, et tegutsemine hooldustöö alal võimaldab olla iseendale tööandjaks ajal, kui kindel tööleping kodukohas puudub ning et õpingute lõpus saadav riiklik kutsetunnistus avab uksed ka naaberriikide tööturul.

Samuti annab õppimine palju lisateadmisi juba hooldajana töötavale inimesele, et oma erialal teadlikumalt ja efektiivsemalt tegutseda. Eelnevat erialast töökogemust võib kool arvestada õppekava osana.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetavad tänaseid ja tulevasi hooldustöötajaid valdkonda hästi tundvad õpetajad, kuid kaasatud on ka mitmeid spetsialiste Läänemaa Haiglast, Haapsalu Neuroloogilisest Rehabilitatsioonikeskusest ja kohalikust omavalitsusest.

Teoreetiline ja osalt ka praktiline õpe toimub kooli õppeklassides, kuid lisaks viiakse praktilisi tegevusi läbi mitmetes  Haapsalu  ja Läänemaa hoolekande- ning tervishoiuasutustes.

Õppetöö kestab kaks aastat ning õpingute lõppedes on võimalik taotleda Hooldustöötaja riiklikku kutsekvalifikatsiooni.

IT-oskused suurendavad konkurentsivõimet tööturul

Tänapäeva infoühiskonnas ei kujuta me enam pea ühtki ametit ette ilma infotehnoloogiliste vahenditeta. Arvutitundmine tuleb kasuks nii tööl kui igapäevaelus ning avardab meie teadmisi ja võimalusi tulemuslikumaks tegutsemiseks.

IT-alaseid oskusi saab omandada arvutite ja arvutivõrkude erialal, kus seda õpitakse kaks ja pool aastat. Koolilõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, süsteemi­administraatorina või võrguspetsialistina, kuid omandatud oskused avardavad karjäärivõimalusi ka paljudes muudes ametites.

Õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegsed arvutiklassid, sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvaratundide läbiviimiseks. Praktikad toimuvad nii koolis kui ettevõtetes. Koos Haapsalu Kolledži IT tudengitega viiakse igal aastal läbi ühine võrgupraktika. Kooli lõppedes on arvutiõpilastel võimalik omandada IT-spetsialisti kutsekvalifikatsioonitunnistus, mis on kehtiv nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tööturul.

Kuna koolis ja õpilaskodus on liftid ning kaldteed, mis loovad võimalused liikumiseks ratastoolis, siis on see eriala sobilik ka füüsilise puudega inimestele.

Tsükliõpe võimaldab tasuta hariduse omandamist töö ja pere kõrvalt

Nii hooldustöö kui arvuti erialal toimub õppetöö tsükliõppes, mis tähendab, et koolis viibitakse kaks korda kuus nädalalõppudel neljapäevast laupäevani. Muul ajal täidetakse iseseisvaid ja individuaalseid õppeülesandeid. Õppimine on tasuta ja vanusepiiranguteta. Eelduseks on vähemalt põhihariduse olemasolu, mis ei takista kutsekooli tulemast ka keskkooli- või kõrgkoolilõpetajal, kellel on huvi ja tahtmine uusi oskusi omandada. Täiskasvanud kutseõppurile laienevad õppe- ja transporditoetused ning pakutakse majutust õpilaskodus.

Õppetöö algus hooldustöötaja erialal on 9.oktoobril, arvutite ja arvutivõrkude erialal 16.oktoobril. Täpsem info kooli kodulehel www.hkhk.edu.ee, telefon 666 1758, e-post: marelle.moll@hkhk.edu.ee  

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele