Head Läänemaa ühendused!

Sisestatud: 25.08.2014

Vabaühenduste liit EMSL otsib Läänemaa vabaühendustesse praktikakohti kohalikele gümnaasiumiõpilastele, et neile algaval sügisel mõne nädala jooksul näidata, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas vabakonna tegemistes kaasa lüüa. Õppeaasta on algamas, palume kõigil, kes loodavad noortest head järelkasvu, endast nüüd märku anda!

Möödunud õppeaastal algatas vabaühenduste liit EMSL koolide ja vabaühenduste koostööprogrammi Kogukonnapraktika, mis viib abituriendid ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse vabaühendustesse klassiruumis õpitut praktikaliste kogemustega täiendama. Õnnestunud katseprojekti järel Lääne-Virumaal laiendame programmi nüüd algaval kooliaastal üle-eestiliseks ja kutsumegi ka teid, head Läänemaa vabaühendused, oma kandi noori sügisel enda juurde põgusale praktikale võtma. 

Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased löövad paari kuni mõne nädala jooksul (ligi 10 tundi jagu) kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet. Praktika käigus omandavad õpilased parema arusaama vabaühenduse tegevusest ja toimimisest, kodanikualgatusest ja vabatahtlikust tööst ning kodanikuühiskonnast laiemalt ning saavad samal ajal ka teistele head teha (selle viimasega olid katseprojektis osalenud õpilased just eriti rahul). Eelmisel aastal osalenud õpilaste muljeid ja tähelepanekuid saad lugeda SIIT ja Kogukonnapraktika veebilehelt. Suurem osa kogukonnapraktikal käinud Rakvere noortest soovitab seda kogemust ka teistele abiturientidele. Noored saavad kogukonnapraktikal käia aga täpselt senikaua, kui on vabaühendusi, kes on valmis sellesse omalt poolt panustama. 

Mis kasu saab sellest vabaühendus? Katseprojektis õpilasi võõrustanud ühendused kinnitavad, et programmist võidavad nii õpilased kui nemad. Kogukonnapraktika annab ühendusele:

- hea võimaluse tutvustada oma tegevust paljudele oma kandi noortele;
- abikäsi mõne tegevuse või sündmuse läbiviimise või korraldamise juures; 
- värske pilgu oma väljakujunenud töövõtetele ja töökultuurile;
- kasulikke soovitusi ja tähelepanekuid noortelt vabaühenduse töökorralduse ja tegevuse kohta;
- noori mõttekaaslasi ja tegutsemisindu täis abilisi, kellest võivad tulevikus saada teie organisatsiooni vabatahtlikud, liikmed või töötajadki;
- kõlapinda kohalike noorte seas teie ühenduse tegevusvaldkonnale ja seotud teemadele, mis aitab teil noorte kogukonnaliikmete seas leida endale liitlasi ja toetajaid;
- noorte (vabatahtlike) juhendamise kogemuse ja vabaühenduste liidu poolt selleks juhised;
- koostöövõrgustiku nii koolide kui vabaühenduste seas üle Eesti;
- võimaluse panustada Eestis antava hariduse paremaks muutmisesse ja ühiskonna arengusse;
- hea tunde teadmisest, et oled oma töö ja eeskujuga noori innustanud ning et seda indu ja saadud teadmisi kasutatakse ära uutes ettevõtmistes.

Ennekõike vajame väga praktikakohti Haapsalu, Ridala, Lääne-Nigula, Noarootsi ja Martna ühendustesse, kui aga kui asute ka pisut kaugemal, kuid oleksite valmis õpilasi enda juurde kutsuma, andke meile endast kindlasti märku - osalevate koolide õpilaste seas võib ju olla ka just teie kandi noori! Kõigil huvitatutel palume nüüd kohe ühendust võtta vabaühenduste liiduga aadressil teve@ngo.ee.

Kogukonnapraktikast saab lähemalt lugeda kodanikuühiskonna ajakirjast Hea Kodanik (lk 36), Õpetajate Lehest ja Kuulutajast ning programmi veebisaidilt ngo.ee/kogukonnapraktika.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele