Võrdõigusvoliniku kantselei õigusnõustamine Lääne maavalitsuses

Sisestatud: 06.08.2014

21. augustil on Läänemaa inimestel võimalik saada tasuta õigusabi võrdse kohtlemise küsimustes. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper nõustab inimesi 21. augustil kell 11.00 – 14.00 Lääne maavalitsuses (Haapsalu, Lahe 8), I korrusel ruumis 4.

 

·         Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?

·         Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?

·         Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

·         Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine? 

 

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper annab nõu, mida sellistes ja teistes ebavõrdse kohtlemise olukordades ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.

Eestis ei või kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Palume võimalusel nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9059; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Nõustamisele on oodatud ka esindusorganisatsioonide töötajad ja ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

NB! Ratastoolis liikujale on ligipääs hoovi poolt!


Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele