Lääne maavalitsus kuulutas välja riigihanke operaatori leidmiseks Sviby- Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile

Sisestatud: 17.07.2014

Veeteede Ameti tellimusel ehitatakse vastavalt 1. märtsil 2013 sõlmitud lepingule (Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) projekt “Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine) Baltic Workboats AS laevatehases Vormsi liinile uus reisiparvlaev Ormsö. Laeva valmimistähtaeg on 1. mai 2015.

Eesmärgiga leida uuele ehitatavale reisiparvlaevale operaator enne laeva valmimist, otsustas Lääne maavalitsus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldada riigihanke. Eduka pakkumuse esitanute esindajatel on õigus osaleda laeva ehitusprotsessis nõustajana alates lepingu sõlmimise hetkest. Samuti on neil kohtustus osaleda laeva katsetustel, et õppida tundma opereeritavat laeva ning teha omapoolseid tähelepanekuid laeva meresõiduohutuse ja tehnilise ekspluatatsiooni seisukohalt olulistes valdkondades.

Avaliku teenindamise leping veoteenuse osutamiseks Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinil sõlmitakse viieks aastaks, eeldatavalt perioodiks 01.05.2015-30.04.2020. Hankeleping hõlmab sõidupiletite müüki ja eelmüüki (sh e-piletite) ning broneerimise korraldamist pakkuja poolt nii Rohuküla sadamas kui e-keskkonnas.

Reisiparvlaev võimaldab aastaringset, iseseisvat ilma välise puksiir- või jäämurdeteenuseta vedu. Laev peab mahutama vähemalt 22 sõiduautot (laadimisjuhise alusel kuni 32 sõiduautot; võimalus lisada hilisemalt platvorm 10 sõiduautole) või 2 veoautot massiga 45 t, teljekoormusel 15 t. Päästevahenditega varustatud sõitjakohti peab olema laeval vähemalt 200 sõitjale. Laeva mõõtmed: pikkus 45 m, laius 12 m, süvis 2,7 m. Laeva kiirus täislastil ning avamere, keskmise tuule ja rahuliku mere tingimustes on 12 sõlme. Laev on iseseisvalt võimeline liikuma 0,45 m paksuse silejää korral, sellisel juhul on laeva kiiruseks mitte vähem kui 2 sõlme.

Reisile kuluv aeg sõitjate pardalevõtu ja pardalt lahkumisega ning koos sõidukite lastimise ja lossimisega ei või ületada tavapärastes ilmastikuoludes Sviby-Rohuküla liinil 60 minutit, sealjuures ülesõidu aeg ei tohi olla pikem kui 45 minutit.

Pakkumiste esitamise tähtaeg hankele on 25. august 2014 ning see peab jõus olema 90 päeva. Pakkumiste võrdlemisel võetakse arvesse avaliku liiniveo teenuse maksumust ning pakkujal peab olema reisi- või parvlaevateenuse osutamise kogemus viimase kolme aasta jooksul. Lääne Maavalitsus  sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkujaga.

 

Hankedokumente saab vaadata Lääne Maavalituse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/hanked

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele