Läänemaa bussipiletite hinnad ümardatakse ja Vormsis hakkab kehtima ühtne piletihind

Sisestatud: 30.06.2014

Alates 1. juulist ümardatakse Lääne maakonna bussiliinide piletihinnad 5 eurosendi täpsusega ja Vormsi valla bussiliinil hakkab kehtima üksikpilet hinnaga 1 euro.

Läänemaal korraldab avalikku bussiliinivedu Lääne maavalitsus ja piletihinnad maakonna avalikel bussiliinidel määrab maavanem oma korraldusega. Vastavalt kehtivale korrale arvutatakse kõikidel maakonnaliinidel piletihinnad ühe valemi alusel: 4 eurosenti iga sõidukilomeetri eest, millele lisandub 32 eurosenti. Erandina on Haapsalu linna ja Ridala valla maakonnaliinidel nr 1, 2 ja 3 kehtestatud üksikpilet hinnaga 70 eurosenti ja kuupilet hinnaga 16 eurot.

Eesmärgiga vähendada bussipiletite müügile kuluvat aega ja tõsta reisijate teenindamise kvaliteeti muudetakse piletimüügi korda, mille alusel ümardatakse alates 1.juulist maakonnaliinidel piletihind 5 eurosendi täpsusega. Üleminek uuele korrale võib võtta aega kuni 10 päeva.

Vormsi saarel on käigus maakonnaliin nr 37 Hullo - Sadam. Tulenevalt Vormsi bussiliini marsruudi eripärast ja eesmärgiga lihtsustada piletimüügi protsessi hakkab alates 1.juulist kehtima  maakonnaliinil nr 37 üksikpilet hinnaga 1 eurot. Üksikpileti hinna kujunemise aluseks võeti maakonnaliini Hullo-Sadam 2013.aasta keskmine piletihind. Üksikpileti kehtestamist Vormsi bussiliinil toetas Vormsi Vallavalitsus.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele