Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus kuulutab välja konkursi 1000 eurose preemia maksmiseks

Sisestatud: 09.06.2014

Taotlejateks saavad olla: - Lääne maakonnast pärit ja Lääne maakonna huve käsitleva uurimis- või teadustöö autor või autorid; - Lääne maakonna huve käsitleva uurimis- või teadustöö autor või autorid.

Taotleja esitab 1. oktoobriks 2014 Sihtasutuse Nõukogule järgmised dokumendid:
 - vabas vormis avaldus, mis sisaldab teavet taotleja ja  tema  uurimis- või teadustöö sidusust Lääne maakonnaga, 
 - koopia uurimis- või teadustööst.
 - uurimis- või teadustöö juhendaja kontaktandmed.

Taotluste hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:
 - uurimis- või teadustöö käsitleb Lääne Maakonna huve,
 - uurimis- või teadustöö, mille tulemusi on maakonna arendustegevustes võimalik praktiliselt rakendada,
 - taotleja seos Lääne maakonnaga.

Taotlusi hinnatakse skaalal 0 - 3 punkti. 

SA Nõukogu teeb otsuse 30 päeva jooksul. Preemia saajaga võetakse isiklikult kontakti. 
Konkursi võitjat tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul korraldataval Lääne maavanema vastuvõtul. 
Taotluste laekumise tähtaeg on 01.oktoober 2014

 

 

Taotlused koos lisadokumentidega palume saata sihtasutuse meiliaadressile: 

hele@hk.tlu.ee

 

Lisainfo:
Hele Leek - Ambur
tel: 472 0242, 514 9143
hele@hk.tlu.ee

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele