1. juunini saab tunnustamiseks esitada parimaid haridustöötajaid

Sisestatud: 20.05.2014

Tuletame meelde, et portaali „Eestimaa õpib ja tänab“ (https://www.eestimaaopib.ee/esitan-kandidaadi) kaudu on kõigil kuni mai lõpuni võimalik esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid kümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppeasutuse juht, üldhariduse sõber, kutsehariduse sõber ja aasta tegu hariduses.

Eesti haridus on maailmas hea mainega, meie noortel on head teadmised ja oskused.  Kahetasandilise – piirkondliku ja üleriigilise – üldhariduse ja kutsehariduse tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu tõstame esile õpetajate ja koolijuhtide suurepärast tööd ning üksikisikute ja organisatsioonide tegevust hariduse toetamisel. Samuti on eesmärgiks heade kogemuste levitamine ning tehtu jagamine teistele koolidele üle Eesti.

Pärast kandidaatide esitamist alustavad juuni alguses tööd parimatest parimate väljaselgitamiseks maakondlikud komisjonid ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuuluvad lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile ka haridustöötajate, lastevanemate, õpilaste ja omavalitsuste esindusorganisatsioonide esindajad. 

Kogu ettevõtmine tipneb õpetajate päeval, 4. oktoobril toimuva Aasta Õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit ja millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Teame, et olete koondanud enda asutusse väga head õpetajad. Kuigi õppeaasta lõpp on kiire, püüdke leida aega  ja esitage oma koolist töötajad, kes vääriksid tunnustust maakonna või riigi tasandil. Tunnustagem tegijaid ja andkem teada, mida nad on osanud eriliselt teha Eesti hariduse edendamisel.

 

Küsimustele vastab referent Kaisa Varjo, kaisa.varjo@hm.ee, 735 0245.

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele