Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 19.05.2014

Lugeja küsib: Kas tööandja võib mulle esitatud töölepingu ülesütlemisavalduse tagasi võtta, kuigi ma olen sellele juba alla kirjutanud?

Vastab Tööinspektsiooni teavituse peaspetsialist-nõunik Niina Siitam: 

Töölepingu seaduse § 95 lõike 1 kohaselt tuleb tööleping üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega.  Avaldus on kättesaamisest arvates kehtiv. Töötaja võib avalduse kättesaamist oma allkirjaga kinnitada, aga avalduse kehtivusele see mõju ei avalda. 

Töölepingu ülesütlemisavalduse näol on tegemist tahteavaldusega, mille tagasivõtmist reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 72.  Tahteavalduse võib selle teinud lepingupool tagasi võtta juhul, kui  tahteavaldusega ühel ajal jõuab saajani tagasivõttev tahteavaldus. Muudel juhtudel pärast tahteavalduse kehtima hakkamist ei ole võimalik tahteavaldust enam tegija poolt tagasi võtta ega tühistada.

Seega on tööandjal ühepoolselt õigus ülesütlemisavaldus tagasi võtta, kui ta koos sellega esitab tagasivõtva avalduse. Pärast ülesütlemisavalduse töötajale kätteandmist on ütlemisavaldus kehtiv ja seda on võimalik tagasi võtta vaid poolte kokkuleppel. Ettepaneku ülesütlemisavaldus tagasi võtta võib tööandja teha kuni avalduses näidatud töölepingu lõppemise kuupäevani. Soovitav on sel juhul vormistada sellesisuline kokkulepe kirjalikult.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele