Eurooplaste usaldus Euroopa Liidu vastu suureneb

Sisestatud: 12.05.2014

Täna avaldatud Eurobaromeetri eriuuringust „Eurooplased 2014” selgub, et üle poole (53%) eurooplastest on positiivselt meelestatud ELi tuleviku suhtes. Eestlaste hulgas näeb ELi tulevikku positiivsena koguni 66% inimestest. 

Lisaks näitab uuring, et eestlaste hulgas on usaldus EL-i vastu endiselt tunduvalt suurem kui Euroopas keskmiselt  (Eestis 58%, EL-is keskmiselt 32%). Koos eestlastega on usaldus EL-i vastu kõige kõrgem Rumeenias, Bulgaarias, Leedus ja Soomes.

Samuti usaldavad eestlased EL-i rohkem kui oma riigi parlamenti (40%) ja valitsust (44%), samas on ka usaldus oma riigi institutsioonide suhtes Eestis tunduvalt suurem kui EL-is keskmiselt, kus see on parlamendi puhul 27% ja valitsuse puhul 26%.

"Kuigi Euroopa Liidu tegevust Ukraina kriisi ajal on sageli kritiseeritud, pole see vähendanud Eesti kodanike usaldust liidu suhtes," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm. "Selle asemel on inimesed julgeolekukriisi ajal tajunud Euroopa Liidu lisaväärtust meie turvalisuse tagajana."

Suurenev optimism on seotud Euroopa paranevate majandusväljavaadete ja Euroopa tulevikuga. 24% eurooplastest ja 27% eestlastest arvab, et eelseisva 12 kuu jooksul nende koduriigi majanduslik olukord paraneb või jääb samaks. Sellega sobitub majanduse väljavaadete suhtes väljendatud pessimismi märgatav vähenemine.

52% eestlastest ja 44% eurooplastest vastas jaatavalt küsimusele, kas kriisi mõju töökohtadele on nende arvates jõudnud oma haripunkti. Probleemidest tõid peaaegu pooled eurooplastest (49%) välja töötuse, eestlaste kõige põletavamaks probleemiks (38%) oli aga jätkuv hinnatõus ja inflatsioon.

Uuring näitab ka, et järjest rohkem inimesi leiab, et Euroopa Liidus arvestatakse nende arvamusega: 37% võrreldes 2013. aasta sügise 29%ga. See on üks suurimaid tõusunäite sellise ajavahemiku kohta viimase kümne aasta jooksul.

Lisateave

Täna avaldatav Eurobaromeetri eriuuring nr 415 annab ülevaate sellest, kuidas eurooplased näevad ELi majanduse hetkeolukorda, millised on nende põhimured ja milline on nende usaldus poliitiliste institutsioonide vastu. Tegemist on ainukese üleeuroopalise uuringuga.

Tulemused ja liikmesriikide teabelehed (inglise keeles) asuvad aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#415

 

Pressiteate täistekst

http://demod.adm.ee/ek/separator.jpg

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Tel: 626 4400; 518 0767

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele