Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 12.05.2014

Lugeja küsib: Mida teha kui tööandja ei maksa haigushüvitist?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool: 

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 122 lg 5 järgi tuleb tööandjal haigushüvitis välja maksta palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale.

Kui tööandja ei täida seadusest tulenevat kohustust s.t. ei maksa töötajale haigushüvitist, tuleks järelepärimisega pöörduda tööandja poole. Kui tööandja ei selgita ega reageeri järelepärimisele, siis tuleb töötajal  pöörduda haigushüvitise maksmise nõudega töövaidlusorgani poole, kas töövaidluskomisjoni või kohtusse. Avalduse esitamise tähtaeg on 4 kuud, arvates päevast, mil töötaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele