Kuidas lahendada erinevaid teenindussituatsioone ning kuidas olla hea kuulaja, ennast paremini väljendada ning keerulistes olukordades toime tulla?

Sisestatud: 08.05.2014

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on algamas HTM ja ESF programmist toetatud koolitus "Kliendikeskne teenindus". Kursus sobib kõigile, kes soovivad täiendada oma teadmisi suhtlemisest, klienditeenindusest, isikuarengust.


Koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK õppeklassi nr 204
Aeg: 14. mai - 20. juuni. 
Koolitajad: Reet Saareväli, psühholoog ja Krista Põllula, teenindusvaldkonna kutseõpetaja

Koolituse sihtrühmaks on majutamise ja toitlustamise valdkonna töötajad, hulgi ja jaekaubanduse valdkonna töötajad, kes soovivad saada uusi teadmisi suhtlemisest – ja teeninduskultuurist. Oodatud on kõik huvilised.

Koolituse lõpuks on õppijal professionaalsed teeninduse põhimõtted, sh toimetulek erivajadustega klientide teenindamise. Koolituse läbinu teab erineva (kultuuri)taustaga klientide kombeid ning oskab ennetada probleeme ning neid lahendada teenindussituatsioonides. Mõtleb kliendikeskselt, ennast ja oma teeninduskäitumist analüüsides. Koolitus sisaldab praktilisi ülesandeid, analüüse jm.

Kursuse teemad:
Teeninduskeel. Positiivse esmamulje loomine
Veaolukorrad ja nende tekkepõhjused
Klientide rühmitamine vajaduste, nõudmiste, võimaluste järgi.
Kliendisuhte hoidmine, kaasaegsed klienditrendid.
Inimese põhiolemus - kuidas paremini mõista iseeendas toimuvat ning seeläbi ka klienti ning tema käitumise tagamaid.
Emotsionaalne intelligentsus ja selle arendamine.
Isiksus, erinevad isiksuslikud jooned ja käitumuslikud eripärad
Enesehinnang, enesejõustamine ja toimetulek stressiga. Eneseregulatsioon.
Praktiline suhtlemine. Kuidas olla hea kuulaja, ennast paremini väljendada ning keerulistes olukordades toime tulla.
Eneseabi võimalused. Läbipõlemise vältimine.


Info ja registreerimine HKHK kodulehel või koolitused@hkhk.edu.ee, tel 6661745

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele