Saadikud nõuavad kilekottide kasutamise vähendamist

Sisestatud: 16.04.2014

Kolmapäeval hääletud eelnõu kohaselt peaksid ELi liikmesriigid aastaks 2019 vähendama kõige enam kasutatavate kilekottide kasutamist vähemalt 80 protsendi võrra.

 

"Saadikud hääletasid selle poolt, et oluliselt tõhustada ELi kilekottide vähendamise reegleid. Saadikud toetasid kohustuslike sihtmäärade kehtestamist ning seda, et kilekottide eest nõutaks tasu," ütles raportöör Margrete Auken (Greens/EFA, DK).

ELis kasutatavatest kilekottidest moodustavad enamiku õhukesed kilekotid, mis on õhemad kui 50 mikronit ja mida suurema tõenäosusega ei kasutata korduvalt vaid visatakse ära ning mis seeläbi saastavad keskkonda. 

ELi liikmesriigid peaksid eelnõu kohaselt vähendama selliste õhukeste kilekottide kasutamist vähemalt 50 protsendi võrra aastaks 2017 ja 80 protsendi võrra aastaks 2019 (2010. aastaga võrreldes). Saadikud soovitavad kasutada majanduslikke vahendeid, nagu näiteks makse ja lõive ning turustuspiiranguid, et peatada tasuta kilekottide kaasa andmine poodides.

Väga õhukesed kilekotid, mida kasutatakse niiskete, lahtiste toiduainete, näiteks värske liha, kala ja piimatoodete pakendamiseks ja mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks peaksid saadikute arvates antud eelnõu reguleerimisalast välja jääma.

Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et väga õhukesed kilekotid, mida kasutatakse kuivade, lahtiste ja pakendamata puu- ja köögiviljade ning kondiitritoodete pakkimiseks, asendatakse aastaks 2019 kandekottidega, mis on valmistatud ümbertöödeldud paberist, või biolagunevate ja kompostitavate väga õhukeste kilekottidega.

Edasised sammud

Parlament võttis vastu oma esimese lugemise seisukoha, et tagada töö jätkumine eelnõuga järgmise parlamendi koosseisus sealt, kust see selle ametiaja jooksul pooleli ning et uus parlamendikoosseis saaks vastuvõetud seisukoha alusel eelnõu osas ELi liikmesriikidega läbirääkimisi alustada.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine

 

Vastuvõetud tekst (vajuta kuupäeval 16.04.2014)

Raportöör Margrete Auken (Greens/EFA, DK)

Ülevaade menetlusetappide kaupa

Euroopa Komisjoni mõjuuuring

EbS+

AV materjalid

 

Jaan SOONE

cid:image003.png@01CF597E.3929DD30: (32-2) 28 32 282 (BXL)

cid:image003.png@01CF597E.3929DD30: (33-3) 88 17 34 73 (STR)

cid:image004.png@01CF597E.3929DD30(32) 498 98 3329

cid:image005.png@01CF597E.3929DD30: jaan.soone@europarl.europa.eu

cid:image005.png@01CF597E.3929DD30: press-ET@europarl.europa.eu

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele