Kinnitati „Kodanike Euroopa“ programm

Sisestatud: 15.04.2014

Täna kinnitati Euroopa Nõukogus „Kodanike Euroopa“ programm perioodiks 2014-2020. Programmi eesmärk on aidata kaasa kodanike arusaamisele Euroopa Liidust, selle ajaloost ja mitmekesisusest ning edendada ELi kodakondsust ja parandada demokraatliku kodanikuosaluse tingimusi ELi tasandil.

 
Programmi raames saab taotleda rahastust kahe tegevussuuna raames:
1. tegevussuund – Euroopa ajalooline mälu: eesmärgiga suurendada teadlikkust ajaloolisest mälust, ühisest ajaloost ja ühistest väärtustest ning ELi eesmärgist.
2. tegevussuund – demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus: eesmärgiga julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust: allmeetmete sõpruslinnad; linnade võrgustikud; kodanikuühiskonna projektide raames.
 
Oodatav esimene taotlustähtaeg on 4.06.2014, vastavad juhendid ja taotlusvormid avalikustatakse niipea kui ametlikud protseduurid Euroopa Nõukogu poolt saavad tehtud eeldatavasti järgmise kahe nädala jooksul.
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------
Maris Pajula
Programmi „Kodanike Euroopa“ koordinaator
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn
Tel +372 6560487 +372 58601699
eu_flag_europe_for_citizens_et100
 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele