Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Sisestatud: 08.04.2014

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Noarootsi, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad, ja kelle leibkonda kuulub vähemalt üks laps või kuni 35aastane puudega pereliige. 

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotlusvormid ja täpsemad tingimused on EASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale ja Lääne Maavalitsuse veebilehel http://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 15.04.2014.a ja esitamise viimane tähtpäev on 16.06.2014.a.

 

 

Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Arengu- ja planeeringuosakonna
vanemspetsialist
Telefon 4725617; mobiil 53432237
e-post ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele