KOP-i kevadvooru projektitaotluste vastuvõtmine on lõppenud

Sisestatud: 07.04.2014

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus kokku Läänemaalt 36 projektitaotlust, mahus 56 907,94 €, mida on ligi kaks korda enam kui kasutuses olevaid vahendeid. Projektitaotluste kogumaht 64 780,07 €, millest omafinantseering moodustab 12,2 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta kevadvoorus on kasutada 30 000 €.

 

Kohalike omavalitsuste järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

 

Jrk nr

Kohalik omavalitsus

Taotluste maht €

Taotluste arv

1.

Haapsalu

13 868,22

8

2.

Lääne-Nigula

11 733,28

9

3.

Hanila

9 234,45

5

4.

Lihula

5 866,87

4

5.

Noarootsi

5 591,00

3

6.

Ridala

4 248,30

3

7.

Kullamaa

2000,00

1

8.

Martna

1951,60

1

9.

Vormsi

1579,18

1

10.

Nõva

835,04

1

 

Kokku

56 907,94

36

 

Kõige populaarsemaks osutus meede 1 – kogukonna areng, milles laekus 20 projektitaotlust, mida on 7 taotluse võrra vähem kui eelmisel aastal ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 31 213,32 €. Esitatud projektides on kavandatud traditsiooniliste ürituste korraldamiseks sh külade kokkutulekud ja külapeod 7 projektitaotlust, käsitööpäevad ja kursuste korraldamine 4 projektitaotlust ja kõige enam 9 projektitaotlust on esitatud ühenduste poolt liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks.

     Meede 2 – kogukonna teenused, milles laekus 16 projektitaotlust ja ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 25 694,62 €. Selles meetmes esitatud projektitaotlustes kavandatakse  külaplatsile vajalikke rajatisi ja nende renoveerimist sh bussiootepaviljoni paigaldamist, spordiväljakute korrastamist ja spordiinventari soetamist, käsitööks ja kogukonna teenuste osutamiseks vajaliku inventari hankimist.


Uusi taotlejaid oli  7 ühendust  ja nendelt ühendustelt laekus 8 taotlust. Lääne Maavalitsusel on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul  maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastatakse kavandatavaid investeeringu objekte kohapeal külades. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Lisainfo:
Mati Kallemets
Lääne Maavalitsus
maaelu peaspetsialist
4725618

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele