Saadikud toetasid võrgu neutraalsuse põhimõtet ja rändlustasude keelustamist

Sisestatud: 04.04.2014

Neljapäeval hääletatud eelnõu kohaselt ei tohiks internetiühenduse teenust pakkuvad ettevõtted enam valikuliselt blokeerida internetiteenuste kiirust. Samuti toetasid saadikud ettepanekut kaotada rändlustasud mobiiltelefoni kasutamise eest teistes ELi riikides, alates 2015. aasta 15. detsembrist.

 
Saadikud soovivad, et internetiühenduse teenuse pakkujatel ei oleks võimalik toetada teatud teenuseid ja pärssida teisi teenuseid. Näiteks on Euroopa elektroonilise side reguleerivate asutuste ameti (BEREC) andmetel mitmed internetiühenduse teenuse ettevõtted blokeerinud või piiranud internetipõhiseid teenuseid nagu näiteks “Skype”.
Internetiühenduse teenuste pakkujatel oleks siiski võimalik pakkuda kõrgema kvaliteediga eriteenuseid nagu näiteks videoteenuseid ja pilvrakendusi aga ainult juhul, kui eriteenused ei kahjusta internetiühenduse teenuste kättesaadavust või kvaliteeti.
Saadikud lühendasid ka Euroopa Komisjoni välja pakutud nimekirja erijuhtudest mida teenusepakkujatel oleks võimalik kasutada, andmeedastuse haldamise meetmeid, et piirata või blokeerida internetiühendust. Sellisteks juhtudeks on kohtuotsuse rakendamine, võrgu, selle kaudu osutatavate teenuste ja lõppkasutajate lõppseadmete terviklikkus ja turvalisuse säilitamine, võrgu ajutise või erakorralise ülekoormuse leevendamine. Andmeedastuse haldamise meetmete rakendamisel tuleb käsitleda ühtmoodi samaväärset liiki andmeedastust ja “meetmeid ei kohaldata kauem, kui on vajalik.”
Saadikud rõhutasid, et internetiühenduse teenust tuleb pakkuda kooskõlas võrgu neutraalsuse põhimõttega, mille alusel kogu interneti andmeliiklust koheldakse võrdselt ilma diskrimineerimata, piiramata või segamata.
Rändlustasud
Eelnõu kohaselt keelustataks ELis jaemüügitasandi rändlustasud (telefonikõnede, SMSide ja mobiilinterneti eest) 2015. aasta 15. detsembrist. Samas, juhul kui esineb rändlusteenuste kuritarvitamist, võib erandkorras kehtestada piirmääraga rändlustasud.
Edasised sammud
Saadikud kinnitasid hääletusega oma esimese lugemise seisukoha, tagamaks, et mais valitav uus parlamendi koosseis saaks jätkata tööd eelnõuga sealt, kust praegune koosseis tööga lõpetab.
Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaan SOONE
cid:image003.png@01CF4F4E.6BC7E6E0: (32-2) 28 32 282 (BXL)
cid:image003.png@01CF4F4E.6BC7E6E0: (33-3) 88 17 34 73 (STR)
cid:image004.png@01CF4F4E.6BC7E6E0:  (32) 498 98 3329

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele