Liiklusohutus paranes eelmisel aastal nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna

Sisestatud: 31.03.2014

2013. aastal vähenes Euroopa teedel liiklusõnnetustes hukkunute arv teist aastat järjest märkimisväärselt. Esialgsete andmete kohaselt vähenes liiklussurmade arv EL-is 2012. aastaga võrreldes 8% ning Eestis 7%. Liiklusohutuse valdkonnas tehtud tööd võib pidada üheks suuremaks Euroopa edulooks.

Liiklussurmade vähenemine 17 % võrra alates 2010. aastast tähendab, et säästetud on umbes 9000 inimelu. EL-i strateegiline eesmärk on vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu ajavahemikul 2010–2020 poole võrra.

 „Transpordiohutus on Euroopa kaubamärk. Seepärast on eriti oluline, et 2012. aasta head tulemused ei olnud ühekordne saavutus. Olen uhke, et EL liigub liiklusohutuse valdkonnas kindlalt 2020. aastaks seatud eesmärgi poole. Siiski hukkub iga päev Euroopa teedel 70 inimest, nii et me ei tohi valvsust kaotada. Peame jätkama ühiseid jõupingutusi kõikidel tasanditel, et veelgi parandada liiklusohutust Euroopa teedel,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Keskmiselt oli ELis miljoni elaniku kohta 52 liikluses hukkunut, Eestis 61. Kõige väiksem on liiklussurmade arv endiselt Ühendkuningriigis, Rootsis, Madalmaades ja Taanis, kus esitatud andmete kohaselt on umbes 30 liiklussurma miljoni elaniku kohta. Eelkõige on oma olukorda parandanud Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia, kes liiguvad loetelus nende riikide hulka, kus on traditsiooniliselt parimad tulemused. Eesti on tabeli keskosas, jagades Sloveeniaga 15.-16. kohta.

Erilist tähelepanu vajab olukord Lätis, kus liiklusohutus eelmise aasta jooksul kahjuks üldse ei paranenud (86 liiklussurma miljoni elaniku kohta). Poolas, Bulgaarias, Horvaatias, Leedus ja Kreekas on olukord paranenud, kuid liiklussurmade arv on ikkagi palju kõrgem kui ELi keskmine. Samuti kasvas liiklussurmade arv Maltal ja Luksemburgis, kuigi nendes riikides on hukkunute arv nii väike, et suured kõikumised eri aastatel ei ole statistiliselt olulised.

Teine statistiliselt murettekitav asjaolu on vähem kaitstud liiklejate olukord. Hukkunud jalakäijate arv väheneb oodatust aeglasemalt ning hukkunud jalgratturite arv on viimasel ajal isegi suurenenud. Osaliselt on selle põhjuseks asjaolu, et jalgrattaid kasutab liiklemiseks üha rohkem inimesi. Liikmesriigid peaksid innustama inimesi kasutama auto asemel sagedamini jalgratast, kuid samas tagama, et see oleks liiklejale ohutu.

Lisateave:

MEMO/14/245

ELi liiklusohutuse käsiraamat

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

 

Pressiteate täistekst

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele