Toetust said kultuuripärandit hoidvad ja arendavad ettevõtmised

Sisestatud: 27.03.2014

Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas ministeeriumi toetused ettevõtmistele, mis on suunatud kultuuripärandi hoidmisele ja arendamisele. Ühtekokku sai toetust üheksa projekti, kogusummas 26 115 eurot. Komisjonile laekus tähtajaks 20 taotlust kogusummas 84 431 eurot.

5000 euroga toetab ministeerium MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskust restaureerimise, säästva renoveerimise ning ökoehituse alase messi Ökomäss 2014 korraldamisel, sama suure toetuse saab MTÜ Läänemaa Restaureerimise Infokeskus traditsioonilisi ehitusvõtteid tutvustavate praktiliste õppepäevade läbiviimiseks Läänemaal. EELK Muhu Katariina kogudus saab Muhu pärandikoolis roogkatuse ehitamise töötoa läbiviimiseks 2748 eurot. Vanaajamaja MTÜ-le eraldab Kultuuriministeerium 2154 eurot maa-ehituspärandi omanike nõustamisteenuse loomiseks Tartu-, Võru- ja Põlvamaal. 

Jätkub kultuurimälestiste Vikipeedias kajastamine – mälestiste-teemalise fotovõistluse korraldamiseks saab Wikimedia Eesti MTÜ 1890 eurot. MTÜ Ruum ja Lugu saab 1945 eurot Saaremaa aida taastamist näitava filmi loomiseks, et tutvustada ja elavdada traditsiooniliste ehitusvõtete ja -materjalide kasutamist. MTÜ Ruum ja Lugu saab ka 2604 euro suuruse toetuse Valga-Valka interaktiivse linnajuhi ja arhitektuuriradade koostamise esimese etapi tarbeks.

Harjumaa Muuseum annab välja eesti- ja ingliskeelse matkakaardi Harjumaa kultuuripärandist, selle tarbeks eraldab ministeerium muuseumile 678 eurot. 4096 eurot läheb Eesti Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti ja Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi koostöönäituse „Algused ja lõpud. Eeslinnast kesklinnaks“ jaoks. Näitus, kus muuhulgas tutvustatakse laiemalt arheoloogiapärandit ja paigutatakse seda tänapäevase linnakeskkonna konteksti, avatakse Suurgildi hoones neljapäeval, 27. märtsil.

 

Programmi „Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine“ eesmärk on muinsuskaitselise mõtteviisi edendamine, kultuurimälestiste ja materiaalse kultuuripärandi väärtustamine läbi vastavate arendustegevuste ja koostööprojektide. Toetust saavad laiemalt muinsuskaitse valdkonda arendavad või tutvustavad mittetulunduslikud projektid.

Augustis kuulutatakse „Kultuuripärandi hoidmise ja arendamise“ toetuste jaoks välja ka teine taotlusvoor, toetusprogrammi kogueelarve on tänavu 38 587 eurot.

Vaata lisaks: ministri käskkiri toetuste eraldamise kohta

 

 

Lisainfo:
Liina Jänes
Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik
628 2381
liina.janes@kul.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele