Igapäevane tööränne pandi kaardile

Sisestatud: 17.03.2014

Regionaalministri valitsemisala ja Statistikaameti koostöös valmisid omavalitsustevahelise töörände kaardid, mis näitavad väga täpselt, kust ja kuhu inimesed liiguvad ning millised on Eestist tegelikult tõmbekeskused.

Regionaalminister Siim Kiisler märkis, et lisaks eelmisel aastal läbiviidud regionaalse pendelrände kordusuuringule on meil nüüd olemas ka rahvaloenduse põhised töörände kaardid, mis näitavad kus asuvad Eestis tegelikult tõmbekeskused.  „Need kaardid illustreerivad inimeste  igapäevast liikumist ning näitavad, et inimeste igapäevane pendelränne ületab enamasti omavalitsuste piire.“

Ta lisas, et nende andmetega tuleb arvestada nii riigi valitsemise korraldamisel kui haldusjaotuse üle otsustamisel. „Omavalitsuskorraldus peab vaatama ikka seda, kuidas inimesed elavad ja me ei pea suruma inimesi kunstlikult tänaste omavalitsuste raamidesse,“ ütles ta.

Statistikaameti koostatud töörände kaardid põhinevad 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel. Tööränne on inimeste liikumine elu- ja töökoha vahel, kui elu- ja töökoht asuvad eri omavalitsusüksuses. Kaartidel on kujutatud omavalitsusüksustevaheline tööränne maakondade kaupa. Töörändes osalevate inimeste osatähtsus (pendelrände intensiivsus) näitab väljaspool elukoha omavalitsusüksust töötavate inimeste osatähtsust elukoha omavalitsusüksuse hõivatutes. Arvesse on võetud ka need, kelle töökoha asukoht on teadmata. Välismaal töötavad inimesed on jäetud arvestusest välja.

Regionaalse pendelrände uuringu viis läbi Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool 2012. aasta märtsist 2013. aasta veebruarini. Esmakordselt viidi selline uuring läbi Eestis neli aastat tagasi ning toona oli see maailmas esimene selline uuring.

Regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud kaardid asuvad SIIN. Kaartidel saab vasakul ääres olevast menüüst sisse ja välja lülitada erinevaid kaardikihte, mis näitavad rände osakaalu tööealisest rahvastikust. 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele