KOP 2014 kevadvoor avatud

Sisestatud: 12.03.2014

Regionaalministri valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmis avatakse taotlemiseks:

• meede 1 - „Kogukonna areng“;

• meede 2 - „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

• mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;

• sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotluste esitamise tähtaeg: 01. aprill 2014.a. kell 16:30.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse Lääne maavalitsusele aadressil: Lahe 8, Haapsalu 90503 või e-post info@laane.maavalitsus.ee

Taotlus- ja eelarvevormid on saadaval KÜSK veebilehel http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-kevadvoor

Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/et/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop

 

Lisainfo:

Mati Kallemet

Tel 472 5617

E-post Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee

 

Ülle Jaansalu

Tel 472 5618

E-post Ulle.Jaansalu@laane.maavalitsus.ee  

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele