Vormsi uuele praamile saab nimevariante pakkuda 5.märtsini

Sisestatud: 11.02.2014

Vormsi liinile ehitatavale parvlaevale nime leidmiseks on Lääne maakonnas käimas avalik nimekonkurss, mida maavalitsus korraldab koostöös Vormsi vallaga.

Uuele parvlaevale pakutava nime puhul tuleb ettepaneku esitajal arvestada, et vastavalt laeva lipuõiguse  ja laevaregistrite seadusele peab laeva nimi selgelt erinema teiste Eestis registreeritud laevade nimedest, laeva nimi ei või olla vastuolus heade tavadega,  nimes ei või kasutada sõna «Eesti» ega selle võõrkeelseid vasteid ning nimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus.  Eestis registreeritud laevanimede nimekirja peab Veeteede Amet.

Parvlaeva nimekonkursil osalejal tuleb kirjalik ettepanek laeva nimega esitada Lääne Maavalitsusele e-posti aadressil:  info@laane.maavalitsus.ee või posti aadressil: Lahe 8 Haapsalu hiljemalt 5. märtsiks 2014.

Konkursikomisjon valib maavalitsusele esitatavate ja jaanuarikuus Vormsi vallavalitsusele laekunud ettepanekute hulgast (mis automaatselt käesoleval nimekonkursil osalevad) välja  kolm sobivat laevanime hiljemalt 13.märtsil 2014. Väljavalitud nimed saadetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kus lõplik valik tehakse.

Nimekonkurssi tulemused tehakse avalikuks Lääne Maavalitsuse veebilehe kaudu. Maakondlikul nimekonkursil ei ole auhinnafondi.

Vormsi uus parvlaev valmib järgmise aasta kevadeks.

Lisainfo:

Merle Mäesalu

Nimekonkursi komisjoni esimees

Arengu- ja planeeringuosakonna juhtaja

Lääne maavalitsus

www.laane.maavalitsus.ee

Tel: 472 5615

 

e-post: Merle.Maesalu@laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele