Siseministeerium asub korrastama elutähtsate teenuste põhimõtteid

Sisestatud: 06.02.2014

Siseministeerium tutvustas täna valitsuse kriisikomisjonile ettepanekuid, kuidas tagada elutähtsate teenuste suurem töökindlus ja seeläbi turvalisem elukeskkond.

Elutähtis teenus on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks. Täna on selliseid teenuseid 45, sh elektrivarustus, lennuväljade toimimine, päästetöö, avaliku korra tagamine.

Elutähtsate teenuste regulatsioon hakkas kehtima 2009. aastal hädaolukorra seadusega. Kriisikomisjoni juhi Ken-Marti Vaheri sõnul on neli aastat praktilist kogemust toonud esile vajaduse elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seotud põhimõtteid korrastada.

„Me analüüsime, kas kitsendada senikehtinud mõistet ja keskenduda varasemast enam nendele teenustele, mille katkemisest võib sõltuda inimeste elu ja tervis,“ ütles Vaher.

Kodanike ja riigi jaoks on oluline, et elutähtsad teenused toimiksid ka väga keerulistes tingimustes. Seepärast peavad teenuseosutajatele olema antud selged kriteeriumid, millele teenus peab vastama ja kui kiiresti peab teenuse selle katkemise korral taastama. Näiteks elektrivarustusest ja sidest sõltuvad mitmed teised vajalikud teenused: kas inimesed saavad kutsuda abi või kas päästjad ja kiirabi jõuab nendeni, kas erakorraline arstiabi töötab jne.

Lisaks oli kriisikomisjonis arutlusel veel kaks teemat. Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Raigo Uukkivi andis ülevaate, kuidas on tagatud mobiilside kui elutähtsa teenuse toimimine ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse juhataja Laur Lemendik tutvustas võimalusi katkematu side kui elutähtsa teenuse loomiseks.

Vabariigi valitsuse kriisikomisjon on üleriigiline kriisireguleerimise koostööorgan. Tegemist on valitsuskomisjoniga, millel on õigus teha ettepanekuid otse vabariigi valitsusele hädaolukordade ennetamise, nendeks valmistumise, nende lahendamise ja hädaolukordadest põhjustatud tagajärgede leevendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise kohta.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele