Matsalu ja Vilsandi rahvusparkide kohapärimus on veebis jälgitav

Sisestatud: 03.02.2014

Keskkonnaameti tellimusel on valminud Matsalu ja Vilsandi rahvusparkide mälumaastike veebikeskkond, kus kasutajal on võimalik tutvuda kohaliku pärimusega – lugeda paikadega seotud legende, kuulata helifaile kohalike elanike poolt jutustatud lugudega, vaadata videoid ning fotosid lugudes jutustatavate paikade kohta ja palju muud.

Keskkonnaameti algatusel asus Eesti Kirjandusmuuseumi kohapärimuse töörühm  2012. aastal kohalike elanike ja arhiiviandmete abil pärimuspaiku maastikul otsima. Uus rahvusparkide mälumaastike keskkond loodi X-GISi kaardirakendusena Maa-ameti Geoportaalis ning on leitav aadressil http://xgis.maaamet.ee. Uues kaardikeskkonnas on lisaks nüüdisaegsele ortofotole võimalik valida taustaks põhikaarti, reljeefi ja ajaloolisi kaarte ning kuvada juurde katastriinfot, kultuurimälestisi, loodus- ja pärandkultuuri objekte. Kultuuri- ja maastikuloolisest aspektist on sellise info talletamine ja laiemale avalikkusele nähtavakstegemine oluline osa kohaliku identiteedi edasikestmisel ning aluseks kogukonnakesksele looduskaitsele.

„Veel on rahvuspargis elanikke, kes teavad kohtadega seotud lugusid ja pärimusi ning sedagi, kus varem vaid lugudes mainitud kohad maastikul asusid – see on oluline info, mis iga aastaga kahetsusväärse kiirusega väheneb. See ongi põhjuseks, miks Keskkonnaamet ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv otsustasid jõud ühendada ning ühiselt seni ainult arhiivides olemasoleva teabe ka laiema avalikkuse ette tuua. Ideaalis võiks selle projekti sihtrühmaks olla nii need, kes tunnevad puudust vanaemade jutustamata lugudest kuni tavaelanike, turismiettevõtete ja teadlasteni välja. Mälumaastike projekt tähendabki ununema kippuvate paikadega seotud kohapärimust. Maastik hakkab tänu mälu taastamisele justkui uues võtmes elama,“ ütles Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus.

Mälumaastike projekti allikmaterjalidena kasutatakse Kirjandusmuuseumis ja teistes arhiivides olevaid erinevatel ajaperioodidel välitööde käigus korjatud tekste ning tänastelt elanikelt küsitlustulemusena saadud materjale.

Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Juhis mälumaastike veebikeskkonnas liikumiseks:

  1. Ava lehekülg  http://xgis.maaamet.ee
  2. Paremal ülal väikeses aknas on Eesti kaart ja selle kõrval rippmenüü. Vali menüüst Rahvusparkide mälumaastikud.
  3. Suurel kaardil on nüüd nähtavad kollaste mummukestena Matsalu ja Vilsandi alad. Ülal tööriistaribal oleva plussmärgiga saab aluskaarti suurendada, miinusmärgiga vähendada ning käe kujutisega nihutada.
  4. Kliki all paremal „Objekti info“ aknal ja seejärel üleval tööriistaribal paremalt poolt teisel ikoonil „i“ (infopäring). Nüüd kliki valitud kollasel mummukesel ja aknas avaneb soovitud fail. Mõnel objektil võib olla mitu teksti, fotosid, helindeid ja videosid – neid saab „Objekti info“ aknas valida, klikates noolele „Järgmine objekt“.
  5. Soovi korral saab muuta suures aknas olevat aluskaarti. Selleks vali sobiv kaart ülevalt tööriistaribalt (hübriid, ortofoto, kaart, põhikaart, reljeef, ajaloolised kaardid).

Lisainfo:

Krista Kallavus

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kultuuripärandi spetsialist

e-post krista.kallavus@keskkonnaamet.ee  

tel 5226 139, 472 4224

 

Teate edastas:
Annika Remmel
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post annika.remmel@keskkonnaamet.ee
tel 680 7440
mob 574 50 332

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele