Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 03.02.2014

Lugeja küsib: Peale emapalga lõppemist katkestasin lapsehoolduspuhkuse ja soovisin tööle asuda poole koormusega. Sain tööandjaga kokkuleppele ja vormistasime töölepingu muudatuse. Peagi saab laps 3‑aastaseks ja sooviksin nüüd jätkata täistööajaga. Tööandja väidab, et selleks pole mul enam õigust, sest ise kirjutasin avalduse poole kohaga töötamiseks.

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Vastus teie küsimusele sõltub sellest, kuidas te tööandjaga töölepingu muutmise osas kokku leppisite. Töölepingut saab muuta vaid poolte kokkuleppel ja muudatused jõustuvad siis vastavalt poolte läbirääkimiste käigus saavutatud tingimustele. Kui vormistasite tööandjaga kirjaliku kokkuleppe osalise tööajaga töötamiseks ilma tähtaega määramata, siis nii see paraku jääbki. Kui saavutasite kokkulepe uutes tingimustes ja teie sooviks oli osalise tööajaga töötada ainult lapse 3‑aastaseks saamiseni, siis oleks tulnud töölepingu muudatus vormistada tähtajalisena. Sellisel juhul jätkuks tööleping endistel tingimustel peale tähtaja möödumist (s.t. tingimustel, milles oldi kokku lepitud enne lapsehoolduspuhkusele jäämist).

Nüüd saate vaid teha tööandjale uuesti ettepaneku töölepingu tingimuste muutmiseks, kuid täistööajaga saate jätkata vaid kokkuleppe saavutamisel.

Võimaliku pooltevahelise vaidluse kokkulepete olemasolu ja kehtivuse üle lahendab töövaidlusorgan (s.o töövaidluskomisjon või kohus).

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele