Veebruar on vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise kuu

Sisestatud: 03.02.2014

Alates tänasest saavad 2013. aastast õppima asunud tudengid taotleda kevadsemestriks vajaduspõhist õppetoetust, millega riik toetab vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid. Taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee ja selle suurus on 75−220 eurot kuus, mis sõltub perekonna sissetulekutest.

Vajaduspõhist õppetoetust saavad kõik eelmise aasta sügisest rakenduskõrghariduse, bakalaureuse, magistri või integreeritud õppesse asunud üliõpilased, kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 299 eurot ning kes täidavad õppekava nõudeid nominaalmahus. Toetust saavad taotleda ka erakõrgkoolides õppivad tudengid.

Taotlemistingimused üliõpilasele paranesid

Võrreldes septembri taotlusvooruga on taotlemiskorras tehtud tudengite huvisid arvestavad muudatused. Edaspidi jääb taotlemine avatuks kogu semestri vältel, mitte ainult kuu aega nagu sügisel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust. Samuti kasvas sissetuleku ülempiir pereliikme kohta, mille puhul saab vajaduspõhist õppetoetust  taotleda 280 eurolt 299 euroni kuus – see laiendab toetuse saajate ringi.

Toetuse andmise alused muutusid õiglasemaks – vanemliku hoolitsuseta jäänud üliõpilaste puhul ei arvestata enam nende bioloogiliste vanemate sissetulekut. Tudengi perekonda arvestatakse sisse üliõpilase kõik kuni 24-aastased õed-vennad, kes õpivad täiskoormusega ning nominaalaja sees üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis.

Esimese taotlusvooru järel tehtud analüüs näitas, et pooled tudengitest, kes oleksid eesti.ee portaalis avalduse esitamise korral õppetoetust saanud, ei hakanudki seda septembris taotlema. Taotleda tuleks kindlasti – kaotada ei ole midagi, võita on aga kuni 220 eurot kuus ehk 1100 eurot semestris.

Kui sissetulek pereliikme kohta oli tuludeklaratsiooni põhjal väiksem kui 74,75 eurot kuus, siis on toetus 220 eurot kuus; kui sissetulek jäi vahemikku 74,76 – 149,50 eurot, siis on toetus 135 eurot kuus; kui sissetulek oli vahemikus 149,51 – 299 eurot, siis on toetus 75 eurot kuus.

Varem sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õppeaastani ehk õpingute nominaalaja lõpuni kehtima endine toetussüsteem ja nad saavad taotleda õppetulemuste põhjal 56-eurost toetust.

Lähem teave Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel: http://www.hm.ee/index.php?0513383

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele