Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee planeerimisega tegeletakse edasi

Sisestatud: 28.01.2014

Hoolimata levivatest sõnumitest, et Haapsalu raudtee taastamiseks lootust pole, on Riigikogu menetluses olevas riiklikus transpordi arengukavas Riisipere-Haapsalu raudteelõik nimetatud võimaliku uue suunana ja maavalitsus jätkab raudtee planeerimist. Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteeplaneeringu on algatanud Lääne maavanem 2012. aastal ja ajakava järgi kehtestab ta selle hiljemalt 2016.

Planeeringu raames on maavalitsus tellinud Sweco Projekt AS-ilt hinnangu, kas ja kuivõrd peab muutma olemasolevat raudteetrassi, et rongid saaksid sõita kiirusega kuni 160 km/h. Raudteetrassi koridori erinevate asukohtade esmased eskiisid ja hinnangulised maksumused valmivad märtsis 2014.

Eskiislahendusi tutvustatakse kõikidele osapooltele ja huvilistele, selle toimumisest teavitatakse maavalitsuse kodulehel ja kohalikus meedias. 

Lisainfo:
Innar Mäesalu
Lääne maavanem
Tel 472 5602
Innar.Maesalu@laane.maavalitsus.ee

 

Teate koostas:

Merle Mäesalu

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Komisjoni tehniline koordinaator

Lääne maavalitsus

Merle.Maesalu@laane.maavalitsus.ee 

www.laane.maavalitsus.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele