Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 27.01.2014

Lugeja küsib: Olen töötaja ja ütlesin töölepingu katseajal üles teatades tööandjale ette 3 päeva, nüüd nõuab tööandja hüvitist, et ma nii vähe ette teatasin. Kas tööandjal on õigus nõuda hüvitise maksmist?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets: Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 96 kohaselt saavad nii töötaja kui tööandja katseajal üles öelda nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu, järgides lühendatud 15-kalendripäevast etteteatamistähtaega. Katseaja eesmärgist lähtudes on ülesütlemisavaldus kehtiv, kui see on tehtud teisele poolele teatavaks hiljemalt katseaja viimasel päeval. Siinkohal ei oma tähendust, et sellisel juhul lõpeb töösuhe pärast katseaja lõppemist.

Etteteatamistähtaja järgimata jätmisel on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lõige 5). Hüvitist on õigus saada töötaja keskmise tööpäevatasu alusel nende tööpäevade eest, mis jäävad etteteatamistähtaja perioodi sisse ja mille võrra vähem ette teatati.

Seega katseajal oleks tulnud tööandjale 15 kalendripäeva ette teatada töölepingu ülesütlemisest ja etteteatamistähtaja järgimata jätmise korral on tööandjal õigus nõuda töötajalt hüvitise maksmist vähem etteteatatud päevade eest. Kui töötaja vabatahtlikult ei nõustu hüvitist maksma, on tööandjal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele