Lääne maavalitsus otsib LÄÄNE MAAKONNAPLANEERINGU KOOSTAMISE JA ARENGUSTRATEEGIA UUENDAMISE PROJEKTIJUHTI

Sisestatud: 21.01.2014

Töö kirjeldus:

·      koostab maakonnaplaneeringu ja uuendab arengustrateegia;

·      korraldab maakonnaplaneeringu ja arengustrateegia jaoks vajalike andmete kogumise, uuringute, analüüside koostamise ja riigihanke korras keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmise;

·      tagab kohalike omavalitsuste, riiklike ametite ja erinevate huvigruppide huvide arvestamise eelnimetatud dokumentides eelkõige  planeerimisseaduse mõttes;

·      osaleb planeeringuprotsessis avalikkusele suunatud ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

 

Nõudmised kandidaadile:

·      kõrgharidus;

·      eelnev tööalane kogemus soovitavalt ruumilise planeerimise või arendustööga seotud valdkonnas;

·      haldusmenetlust ja ruumilist planeerimist reguleerivate õigusaktide tundmine;

·      eesti keele oskus kõrgtasemel;

·      väga hea suhtlemisoskus, s.h. oskus koosolekuid juhtida, oskus oma aega efektiivselt planeerida, koostöövõime ja algatusvõime;

·      täpsus, kohusetundlikkus ning usaldusväärsus.

 

Ettevõte pakub:

·      huvitavat ja vaheldusrikast tööd;

·      head töökeskkonda.

 

Lisainfo:
Projektijuhiga sõlmitakse käsundusleping üheks aastaks (vahendite olemasolul võimalus pikendada lepingut veel kuni aastaks). Leping eeldab tööaega 20 h nädalas Lääne Maavalitsuse ruumides Haapsalus. CV koos motiveeritud sooviavaldusega saata hiljemalt 3. veebruariks e-mailile: liis.moor@laane.maavalitsus.ee

 

Kontakt:
Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond
Liis Moor
Tel 472 5616
e-mail liis.moor@laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele