SEB Heategevusfond kuulutab välja õppestipendiumi

Sisestatud: 20.01.2014

Kuni 3. veebruarini ootab MTÜ SEB Heategevusfond õppestipendiumi taotlusi vanemliku hoolitsuseta noortelt, kes jätkavad oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendium on mõeldud kuni 26-aastastele eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavatele noortele. Stipendium annab neile võrreldes tavaperedes kasvanud noortega edasiõppimiseks võrdsemad võimalused.
 
Stipendium on mõeldud
- õppemaksu tasumiseks,
- õppevahendite soetamiseks
- ja/või igakuiseks isemajandamise rahaks.
 
Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot ja õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot ning isemajandamiseks kuni 100 eurot kuus (makstakse välja ajavahemikus 2013. aasta veebruar - juuni).
 
SEB Heategevusfond jagab stipendiume kaks korda aastas, veebruaris ja septembris. 2014. aastal on stipendiumifondi suurus 35 000 eurot. Kevadsemestri taotluste esitamise tähtpäev on 3. veebruar.

Stipendiumi taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja blanketid ning lisainfo leiate meie kodulehelt

http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium ja http://www.heategevusfond.ee/vajalikud-dokumendid. Kõik dokumendid tuleb esitada koos!
 

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik esitada kandideerimisega seotud küsimusi, saates kirja aadressile

stipendium@heategevusfond.ee. Samuti on kõik stipendiumi taotlejad oodatud 2. märtsil Tallinnasse stipendiumipäevale. Täpsema info selle kohta saadame mõne aja pärast.  Stipendiaatidel on võimalus liituda ka Mentor-programmiga, kus noorte aitamisele pühendunud SEB töötajad on toeks ja

vanemaks sõbraks SEB Heategevusfondi stipendiumi abil edasiõppijatele.
 
SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turva- ja asenduskodudes viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja annab välja stipendiume.
 


Lisainfo:
Kati Käpp
projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
Telefon: 665 5615
Mobiil: 529 9632
Faks: 665 5672
Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
E-post: kati.kapp@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele