Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 20.01.2014

Lugeja küsib: Mida peaksin ette võtma, kui tööandja soovib minuga ootamatult tööleping lõpetada?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

 

Töölepingu ülesütlemiseks tuleb esitada kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav ülesütlemisavaldus. Töölepingut võib üles öelda igal ajal kui selleks on olemas põhjus. Kui töötaja on tööandjalt sellise avalduse saanud ja ta ei osanud oodata töölepingu lõpetamist, ta ei soovi seda ning avalduses olev põhjus ülesütlemiseks on tema arvates otsitud, põhjendamata või väär, puudub seaduslik alus, on tal õigus ülesütlemine vaidlustada. Selleks tuleb esitada avaldus töövaidlusorganile ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest.  Ülesütlemise vaidlustamisel peab töötaja suutma tõendada, et töölepingu ülesütlemiseks vajalikud alused puudusid.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele