Riik toetab eesti keele ja kultuuri uurimist

Sisestatud: 10.01.2014

Riik toetab järgmisel viiel aastal eesti keele arendamist, mis muuhulgas tähendab uute sõnaraamatute väljaandmist, keeleuurimuste avaldamist ning keele populariseerimist.

Haridus- ja teadusminister kinnitas riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II“ aastateks 2014 – 2018. Jätkuvalt toetatakse eesti keele tervikkäsitluste ja andmebaaside koostamist, arendamist ja  digiteerimist, samuti allikpublikatsioonide, uurimuste ja jätkuväljaannete avaldamist, humanitaarväljaannete tegevust, keelekorralduse edendamist, erivajadustega inimeste keeletoe arendamist ja teisi eesti keele tugevusse panustavaid tegevusi. Kõik programmi toel loodud andmebaasid või avaldatud väljaanded saavad elektrooniliselt ning tasuta kättesaadavaks.
Lõppenud programmiga „Eesti keel ja kultuurimälu (2009 – 2013)“ võrreldes on uues programmis selgelt määratletud eesti keele arengukavast lähtuvad eelistegevused. Humanitaarväljaannete toetamise tingimusi on täpsustatud ning rohkem tähelepanu pööratakse toimetamistöö kvaliteedi tõstmisele. Kaalutakse ka väljakujunenud tugevate humanitaarväljaannete püsivat toetamist programmiperioodi jooksul.
Eesti keele ja kultuuri uurimist on riigiprogrammidega toetatud juba alates 1999. aastast. Sellega on tagatud valdkonna pidev toetus ning võimaldatud eesti keele, kirjanduse ja rahvaluule uurimiseks vajalikel arendus- ja tugitegevustel püsida, täites selle kaudu üldist põhiseaduslikku eesmärki: tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.
Programmi aitasid ette valmistada lõppenud programmi juhtkomitee, Eesti keelenõukogu ja eksperdid Tartu Ülikoolist, Eesti Kirjandusmuuseumist ning kirjastusest Ilmamaa.
Programmi tekst HTMi kodulehel: http://www.hm.ee/index.php?044798
Rein Joamets
Avalike suhete osakonna konsultant
735 0155

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele