Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteeplaneering sai uue hoo

Sisestatud: 08.01.2014

Lääne maavalitsus tellis 2013. aasta lõpul Sweco Projekt AS-ilt hinnangu, kas ja kuivõrd peab muutma olemasolevat raudteetrassi, et rongid saaksid sõita kiirusega kuni 160 km/h. Raudtee Haapsallu ehitati aastatel 1902-1904, kuid siis ei arvestatud, et tulevikus võivad rongid sõita üle 100 km/h.

Lisaks sellele telliti eskiisprojektid raudteetrassi osale Õhtu Kalda piirkonnas Haapsalus.  Samuti alternatiivsele raudteetrassile Õhtu Kaldast Paralepa teeni, nii et trass ei ristuks Kiltsi teega. Tellitud tööd valmivad märtsis 2014 ja on alusmaterjaliks edaspidistes planeerimistegevustes.

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ algatati 26. novembril 2012. Teemaplaneeringu peamine eesmärk on rongiliikluse kui ühe eelduse loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks.

 

Maavanema juurde moodustatud Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ja rongiliikluse taastamise komisjoni 2013. a töö tulemusena nimetati Riisipere-Haapsalu raudtee lõik uue suunana riiklikus transpordi arengukavas. Komisjon jätkab oma tööd, sest peamine eesmärk - Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamise lülitamine riikliku transpordiinfrastruktuuri investeeringute kava nimekirja aastateks 2014-2020 – ei ole veel saavutatud.

Lisainfo:

Merle Mäesalu
Lääne Maavalitsus
Raudtee komisjoni tehniline koordinaator
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Tel: 472 5615
Merle.Maesalu@laane.maavalitsus.ee

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele