Toimunud geograafiaolümpiaadist

Sisestatud: 07.01.2014

14. detsembril toimus Läänemaa Ühisgümnaasiumis üle-eestilise geograafiaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadist võttis osa 40 õpilast, neist 32 põhikooliõpilast ja 8 gümnasisti. Oma õpilased saatsid olümpiaadile 9 kooli geograafiaõpetajad. Esindatud olid Haapsalu Põhikool (13 õpilast), Lihula Gümnaasium (9), Ridala Põhikool (4), Virtsu Kool (4), Palivere Põhikool (2), Läänemaa Ühisgümnaasium (2), Noarootsi Gümnaasium (2), Taebla Gümnaasium (2) ja Oru Kool (2).

Olümpiaad on võistlus ning küsimused tavapärasest kontrolltööst keerukamad: lahendused eeldavad leidlikkust, nupukust, taibukust, graafikute-diagrammide analüüsi- ja sünteesivõimet, oskust probleeme lahendada. Vajalik on kursisolek päevakajaliste sündmustega nii Eestis kui maailmas, lugemus ning lai silmaring. Põhikooliastmes on oluline atlase kasutamise oskus – küsimuste vastused on võimalik tuletada erinevaid teemakaarte kasutades. Gümnaasiumi astmes toimub juba mitmendat aastat esmalt kaheosaline arvutivoor, kus õpilased peavad õige lahenduse leidmiseks orienteeruma erinevates  andmebaasides. Kirjaliku testi lahendamisel gümnasistid atlast kasutada ei saa.

Kuna geograafia on tervikuna kompleksne õppeaine, siis eeldavad küsimused ka näiteks füüsika-, keemia-, matemaatika- ja ajaloo-alaseid teadmisi ning nende rakendamist konkreetses olukorras. Olümpiaaditööd on koostatud Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi spetsialistide poolt ning need on kogu vabariigis ühtsed. Maksimaalselt oli igas vanuseastmes võimalik koguda 60 punkti. Ilmselt oli õpilastele kõige keerukam 9. klassi olümpiaaditöö.

Esikolmikusse jõudnute  tulemused:

 

7. klass                                

I              Ketlin Õunap                                   42,5 p (Haapsalu PK, R. Tuisk)
II             Svea Stahlman                                 39 p    (Lihula G, S. Viita)
III -IV     Karolin Kängsepp                            36 p    (Palivere PK, M. Ülevaino)
Ants Lobjakas                                 36 p    (Haapsalu PK, R. Tuisk)

 

 8. klass                                
I              Andres Pärnpuu                              48,5 p (Haapsalu PK, R. Tuisk)
II             Piia Tomingas                                 46,5 p (Haapsalu PK, R. Tuisk)
III            Kertu Kiivit                                    42 p    (Haapsalu PK, R. Tuisk)

 

 9. klass                 ´
I              Teet Saar                                        48,5 p (Haapsalu PK, R. Tuisk)
II             Ketlin Valgenberg                           32,5 p (Haapsalu PK, R. Tuisk)
III – IV   Karin Veide                                     28 p    (Haapsalu PK, R. Tuisk)
III – IV   Anna Elisabeth Lõuna                       28 p    (Haapsalu PK, R. Tuisk)

 

 Gümn.                
I              Marius Saak                                      37,5 p (LÜG, I Raudkivi)    
II             Heini Heinlaid                                   35 p    (Lihula G, S. Viita)
III            Joonas Kaskmäe                             26,5 p (Lihula G, S. Viita)

 

 

Kõigi nimetatud õpilaste tööd saadetakse Tartusse olümpiaadi korralduskomisjonile,  kus need veel  kord üle vaadatakse ning  absoluutarvestuse põhjal selgitatakse olümpiaadi  lõppvooru  kutsutavad õpilased: põhikooli igas vanuseastmes kuni 25, gümnaasiumi astmes kuni 35 õpilast. Lõppvoor toimub sel aastal Võrus.

Kõigil geograafiaõpetajatel on soovitatav külastada Kooligeograafia kodulehekülge, kus on leitavad nii selle kui ka eelnevate aastate olümpiaaditööd.

 

Reet Tuisk

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele