2014. aasta valimised: kohtade jaotus Euroopa Parlamendis

Sisestatud: 13.06.2013

Vastavalt kolmapäeval vastu võetud otsusele kaotavad 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 12 liikmesriiki ühe koha. Muudatused kohtade jaotuses on vajalikud, et teha ruumi Horvaatia saadikutele ja pidada kinni Lissaboni leppega kehtestatud 751- liikmelise parlamendi piirist.

Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu sai Euroopa Parlamendi heakskiidu (574 poolt, 71 vastu, 39 erapooletut). Pärast parlamendi heakskiitu on vaja see ametlikult vastu võtta liikmesriikide valitsusjuhtide ja riigipeade poolt Euroopa Ülemkogu kohtumisel 27.-28. juunil.

 Märtsis saadikute poolt välja pakutud lahenduse kohaselt kaotaksid 12 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Portugal ja Rumeenia 2014. aasta valimistel ühe koha.

Lisaks 12 liikmesriigile, kes kaovad igaüks ühe koha, kaotab Saksamaa vastavalt Lissaboni leppele uues Euroopa Parlamendi koosseisus kolm kohta (vt lisatud tabelit).

Selline lahendus peaks ära hoidma traumaatlilise kohtade ümberjaotamise ehk suure kohtade kaotuse väikestele ja keskmise suurusega liikmesriikidele ja suure kohtade lisandumise suurtele liikmesriikidele. See on parim vôimalik lahendus, ütlesid resolutsiooni eest vastutavad saadikud Rafał Trzaskowski (EPP, PL) ja Roberto Gualtieri (S&D, IT).

 2019. aasta valimised

 Resolutsiooni kohaselt tuleks enne 2016. aasta lôppu kohtade jaotus ümber vaadata, et need jaguneksid liikmesriikide vahel objektiivsel, õiglasel, kestlikul ja läbipaistval viisil. Jaotus peaks tuginema "kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel", võttes arvesse muutusi liikmesriikide arvus ning ametlikke rahvastiku demograafilise arengu andmeid, pidades silmas aluslepingutes sätestatud institutsionaalse süsteemi üldist tasakaalu. Kohtade jaotuse  ümbervaatamise algatab Euroopa Parlament aegsasti enne EP 2019.–2024 koossesiu ametisse astumist.

 

 Tabel

 

 

Liikmesriik

Kohtade arv praegu

Kohtade arv ettepaneku alusel

Muutus

Saksamaa

99*

96

-3

Prantsusmaa

74

74

=

Ühendkuningriik

73

73

=

Itaalia

73

73

=

Hispaania

54

54

=

Poola

51

51

=

Rumeenia

33

32

-1

Holland

26

26

=

Kreeka

22

21

-1

Belgia

22

21

-1

Portugal

22

21

-1

Tšehhi Vabariik

22

21

-1

Ungari

22

21

-1

Rootsi

20

20

=

Austria

19

18

-1

Bulgaaria

18

17

-1

Taani

13

13

=

Slovakkia

13

13

=

Soome

13

13

=

Iirimaa

12

11

-1

Horvaatia

12

11

-1

Leedu

12

11

-1

Sloveenia

8

8

=

Läti

9

8

-1

Eesti

6

6

=

Küpros

6

6

=

Luksemburg

6

6

=

Malta

6

6

=

KOKKU

766

751

15

 

* Kolm lisakohta Saksamale on osa kokkuleppest, mis kaotab kehtivuse käesoleva parlamendi koosseisu ametiaja lõpuga. 

 

 

Menetlus: nõusolekumenetlus

 

Vastuvõetud tekst (vajuta kuupäeval 12.06.2013)

Euroopa Ülemkogu otsuse projekt EP kohtade jaotuse kohta

Video arutelust (12.03.2013)

Video pressikonverentsist (13.03.2013)

Raportöör Rafał Trzaskowski (EPP, PL)

Raportöör Roberto Gualtieri (S&D, IT)

Ülevaade menetlusetappide kaupa

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele