Registreeru Läänemaa Õpilasmalevasse!

Sisestatud: 30.05.2013

Läänemaa Õpilasmalev toimub ajavahemikul 8.-23. juuli. Läänemaa noored (eelistatud maapiirkonnast) vanuses 15-18 saavad osaleda õpilasmalevas, kus omandavad esmase töö- ning ettevõtlusalased teadmised. Noortel on võimalik tutvuda Lääne maakonna ning maakondlikult oluliste sündmustega ja laiendada silmaringi koos uue sõpruskonnaga.

Õpilasmalev koosneb ühest rühmast, mille suuruseks on 20 noort. Rühma laagrikoht paikneb Kasari Põhikoolis, maleva töökohtade läheduses.

Malev kestab 16 päeva, mille jooksul tehakse 10 päeva eale jõukohast tööd (6 tundi päevas) ning saadakse selle eest ka tasu. Malevas osalejatele toimub enne malevat kaks ettevõtlusalast koolitust (27. Juuni ja 4. juuli): ettevõtluslaager 12h Camp, mille jooksul jagatakse töögrupid, töötatakse välja toote/teenuse idee ning 1-päevane täiendkoolitus, mille käigus teostatakse idee ning jagatakse ettevalmistavad ülesanded. Nendel malevaeelsetel koolitustel on malevasse saanud noor kohustatud osalema.  

Nädalavahetustel toimuvad väljasõidud Haapsalusse, kus noortel on võimalik maakondlikult oluliste sündmuste (American Beauty Car Show 12.-14.juuli ja joogafestival 20.-21.juuli) raames välja töötatud toodet/teenust turustada ning teenida ettevõtlustulu. Müük toimub erinevatele sihtgruppidele.

22.-23.07.2013 toimub malevlastele väljasõit Vormsisse, kus osaletakse Läänemaa Noortepäevadel.

Projekti on kaasatud Läänemaa vallad, kellel on võimalus malevasuve reklaamida oma piirkonna noorte seas, tagamaks maksimaalse osalemisprotsendi projektis. Töökohad (mida pakuvad nii era-, kui avalik sektor) on välja selgitanud Läänemaa Arenduskeskus, kes on maakonna ettevõtjate võrgustiku koordinaator. Läänemaa noored teevad heakorratöid Lihula ja Kullamaa vallas. Töötamise võimalust on pakkunud ka Martna vald.

Kuni 2012. aastani ei olnud Lääne maakonnas aastaid korraldatud maakondlikku malevat. 2012.a toimunud õpilasmalev osutus noorte seas väga populaarseks ning on andnud eeldused õpilasmaleva toimumiseks.

Registreerimine õpilasmalevasse algab 1. juunil kell 13.00 http://lak.ee lehele selleks otstarbeks loodud registreerimismooduli kaudu. Jälgige reklaami! 

Lisainfo:
Ülle Lass
tel 51 71 746
ulle.lass@laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele