HKHK õpilased külastavad novembris Euroopa Parlamenti Prantsusmaal

Sisestatud: 27.05.2013

22.novembril 2013 sõidab Prantsusmaale Strassbourgi Euroopa Parlamenti 25 Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilast, kes osalesid Euroopa Parlamendi poolt väljakuulutatud projektikonkursil Euroskola.

 Projektimeeskonnas olid esindatud õpilased peaaegu kõigist I-II kursuse õpperühmadest. Projekti sisuks oli poliitikanädala läbiviimine koolis teemal demokraatia laiendamine. Enne Prantusmaa sõitu tuleb veel teha ettevalmistusi esinemiseks Europarlamendiks, valmistada ette oma vabariigi ja kooli ingliskeelne tutvustus. Õpilased valmistas konkurisk ette kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Elle Teder.

Euroopa Parlamendi infobüroo töötajatest moodustatud žürii hindas esitatud projektide sisu, õpilaste kaasamist projektiidee loomisesse ja elluviimisesse ning õpilaste-poolset panust projektiidee esitamisesse.

Kokku laekus 10 projektiideed, milledest parimateks osutusid järgmiste koolide projektid:

  • 1. Võnnu Keskkool
  • 2. Pae Gümnaasium
  • 3. Haapsalu Kutsehariduskeskus

 

Euroopa Parlamnti saavad külastada kõik esikolmikusse tulnud võistkonnad.

Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 aastat.Euroscola tegevus toimub Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoonetes (Prantsusmaal), töökeelteks on inglise ja prantsuse keel. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast "mängida" läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis.

Hommikupoolikul võtavad sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustavad parlamendi toimimist ning vastavad küsimustele. Pärastlõunal jagunevad õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse. Teemadeks võivad olla nt "Demokraatia ja kodakondsus", "Keskkond, kliimamuutus ja energia", "Muutkem Euroopa dünaamilisemaks", "Tööhõivepoliitika", "Euroopa tulevik". Iga grupp ("parlamendi komisjon") töötab välja "seaduseelnõu" ning tutvustab seda nn "täiskogu istungil".

Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimub päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele