Välispraktikale Euroopasse sõidab 108 kutsehariduskeskuse õpilast

Sisestatud: 08.05.2013

Kahel järgneval õppeaastal osaleb välispraktikatel Euroopas 108 Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilast. Leonardo da Vinci projektikonkursile esitatud projektitaotlust „HKHK õpilaste uued oskused Euroopast“ otsustati rahastada 211 474 euroga ning üldises projektide pingereas jäi taotlus 92 punktiga teisele kohale. Projektitaotluse koostas ja projektitegevust juhib kooli välissuhete koordinaator Heli Heimo.

Projekti käigus saavad erinevates Euroopa riikides praktiseerida pea kõigi erialade tublimad õpilased. Tekstiilitöö, sadulsepa, mööblirestaureerimise ja tisleri eriala õpilased omandavad uusi käsitööoskusi Soomes Oulu kutsehariduskeskuses. Puit- ja kiviehitiste ning mööbli­restaureerimise õpilased õpivad mööbli ja ehitiste taastamisoskusi Saksamaal.  Arvutiõpilased  tutvuvad infotehnoloogia õppega Poolas ja Taanis. Puiduõpilased õpibvad puulõiketehnikaid Saksamaal. Ehitusõpilasedsaavad praktiseerida Taanis, Portugalis ja Soomes. Kokaõpilased arendavad välispraktika käigus oma silmaringi ja oskusi prantsuse, itaalia ning portugali köögist. Malta, Itaalia, Slovakkia  ja Portugali hotellides praktiseerivadmajutusteeninduse õpilased.  Tulevased hooldustöötajad saavad praktiseerida Taani hooldusasutustes ning loodusturismi korralduse õpilased osalevad praktikal Sloveenia ja Soome turismitaludes.

Välispraktikal osalenud õpilaste erialased teadmised on mitmekesisemad, areneb iseseisvus ja otsustusvõime, nad on enesekindlamad ja avarama silmaringiga ning paremad meeskonnatöös. Praktikalt saadud teadmisi kasutavad õpilased edaspidistes õpingutes ja  tööelus. Praktika tulemusel areneb võõrkeelne suhtlemisoskus ning tolerantsus ja koostööoskus

Välispraktikal osalemise võimalus on teistele õpilastele motivatsiooniks pingutamaks paremate tulemuste nimel, et kandideerida välispraktikale. Praktikandid esitlevad oma praktikat sama eriala õppivate kaasõpilaste ees.  Õpilased koostavad etteantud teemadele tuginedes praktikaaruande, mis paigutatakse koos fotodega praktikamappi.  Kõikidel kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik osaleda avalikul praktika kaitsmisel ning kuulda erinevates sihtriikides praktiseerinute  kogemusi.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on aktiivne osaleja rahvusvahelises tegevuses. Aasta tagasi esitatud õpilaste praktikaprojekti käigus on sel õppeaastal viibinud välispraktikatel juba 35 õpilast: 6 kokaõpilast Prantsusmaal; 4 arvutiõpilast Poolas ja 5 Saksamaal; 6 majutusteeninduse õpilast Slovakkias; 2 mööblirestauraatorit, 2 tekstiilitöö ja 4 kodumajanduse õpilast Soomes; 3 tislerit, 1 viimistleja ja 2 puit- ja kiviehitiste restauraatorit Poolas. Hetkel on praktikal Soomes 4 ehitusõpilast ja Portugalis 6 majutus- ning toitlustusõpilast.

Uus praktikaprojekt pakub kindlasti HKHK õpilastele palju meeledjäävaid hetki ja kogemusi, mida tulevasse ellu kooli lõpetamise järel kaasa võtta.

Lisainfo: Aile Nõupuu
Arendusdirektor
Tel: 666 1747
Mob: 52 83224
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa
Läänemaa
tel: 666 17 40
fax: 666 17 50
e-kiri: kool[ät]hkhk.edu.ee
kodulehekülg: www.hkhk.edu.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele