Tasuta eestikeelne kontoritarkvara vähendab piraatlust

Sisestatud: 03.05.2013

Riigiasutuste eestvedamisel on eestikeelsele tasuta kontoritarkvarale LibreOffice loodud portaalwww.libreoffice.ee, õppevideod ja juhendid. Kasutajatele annab lisaväärtuse eesti keele õigekirjakorrektor ja märksõnastik, aga ka täiendavalt loodud kvaliteetne kasutajatugi.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on tegemist väga praktilise tarkvaraga, mis aitab kindlasti vähendada piraattarkvara osakaalu Eestis. „Kui arvestada, et piraattarkvara osakaal on Eestis ligikaudu 45%, siis üha kasvav teadlikkus vaba tarkvara olemasolust, selle kasutamine ja suhteliselt kiire areng peaks edaspidi seda osakaalu märgatavalt muutma, kasvatades samas Eesti IT-sektori konkurentsivõimet üldiselt,“ ütles Sihvart.
 
„Kuna LibreOffice on heal tasemel vaba tarkvara koos kvaliteetse kasutajatoega, siis on see kindlasti üks võimalik alternatiiv tarkvara ebalegaalsele kasutamisele. Otsene vajadus sellise portaali ja eestikeelse toe järele tulenes ennekõike sellest, et Eestis on uuringute andmetel kasutuses ligikaudukaks korda rohkem litsentseerimata tarkvara kui põhjanaabritel Rootsis või Soomes,“ tõi Sihvart näite.
LibreOffice on vaba tarkvara, mis sarnaneb ülesehituselt teiste enamlevinud kontoritarkvaradega. Sellega on võimalik töödelda tekste ja tabeleid, luua esitlusi ja palju muud, lisaks on olemas eesti keele korrektor. Tarkvara sobib tuntuimate operatsioonisüsteemidega: Windows, Macintosh ja GNU/Linux ning võimaldab töötada kõigi tuntumate kirja- ja tabelarvutusprogrammide failidega.
 
LibreOffice.ee eestikeelset tarkvara saab tasuta alla laadida aadressil www.libreoffice.ee . Samale lehele on koondatud ka sisulised õppevideod, eestikeelsed harjutused ja juhendid ning foorum nõu küsimiseks.
 
LibreOffice’i eestikeelsete juhendmaterjalide ja õppevideote loomist toetati Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning ettevõtmine sai teoks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigi Infosüsteemi Ameti koostöös.
 
 
Lugupidamisega
Heilika Kutsch
Teenuste ja turunduse talitus
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Tel: 663 6338 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele