Vallajuhid andsid maavanemale üle ühinemisdokumendid

Sisestatud: 22.04.2013

Neljapäeval, 18. aprillil andsid Läänemaa kolme ühineva omavalitsuse – Oru, Taebla ja Risti – vallajuhid maavalitsuses üle ühinemisdokumendid Lääne maavanem Innar Mäesalule.

Sellega kinnitati, et kõik kolm volikogu on nõustunud ühinemislepinguga ja taotlevad Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist. Uue valla nimeks saab Lääne-Nigula vald.

Maavanem Innar Mäesalu tunnustas kõigi kolme ühineda soovivate valdade volikogude liikmeid otsustavuse eest oma kogukonna parema tuleviku eest seismisel.

Maavanem esitab haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse koos nõutava dokumentatsiooni ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile kümne päeva jooksul nende laekumisest arvates.

Kolme omavalitsuse reaalne ühinemine leiab aset koos 2013. aasta oktoobris toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega. Valimised toimuvad ühes ringkonnas ning uues vallavolikogus hakkab olema 17 liiget.

Volikogu määrab vallavanema ja kinnitab uue organisatsiooni struktuuri. Ühinemise tulemusena tekib vald, kus elab ligikaudu 4300 elanikku.


Lääne Maavalitsus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele