Sinu head mõtted ootavad teostamist!

Sisestatud: 15.04.2013

Ootame Läänemaa omavalitsuse spetsialiste, õpetajaid, noorsootöötajaid, aktiivseid kogukonna liikmeid ja noori praktilisele projektitreeningule.

 

 Aitame selgitada sinu mõtete põhjal projektiideed ja toetame taotluse kirjutamisel – keeleoskus ja ajanappus on vaid ettekäänded, mis takistavad sul osaleda suurepärastes ettevõtmistes. Esimene samm on sageli kõige raskem.

 

Kutsume sind osalema 17.aprillil 2013 Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimuval Euroopa Noored programmi projektitreeningul. Alustame kell 10.00.

Päeva jooksul esitleme häid näiteid õnnestunud projektidest,  juhendame projektikirjutajaid ja vastame taotlustega seotud spetsiifilisematele küsimustele ning  püüame olla toeks ideede lihvimisel konkreetse projektimõtteni.

 

Treeningu eesmärk on toetada noortevaldkonnas tegutsevate inimeste ja ka noorte endi häid mõtteid ning olla abiks ideede teostamiseks vajalike ressursside leidmisel. 17.aprilli peamiseks sisuliseks tegevuseks on konkreetse projektikavandi koostamine Euroopa Noored Eesti Büroole (ENEB).

 

Euroopa Noored programmi kaudu on võimalik läbi erinevate ettevõtmiste toetada koolide õppekava näiteks õppereisid välisriikidesse, keele ja/või kunstilaagrid, keskkonnateemalised projektid, tervislikku eluviisi propageerivad ettevõtmised, demokraatiaprojektid jne. Programm on üks võimalikest alaealiste komisjoni mõjutusvahenditest, kuna võimaldab avardada riskioludes noorte maailmapilti ja toetada vastusvõime arengut. Ühtlasi on ENEB eraldiste kaudu võimalik tõsta noorte teadlikkust ajaloo, kultuuri ja  kogukonna väärtuste osas.

 

Noortele on programm aga iseäranis sobiv, kuna ei eelda varasemaid kogemusi ja ressursse.

 

Kui kindlat ideed veel ei ole, on siiski kasulik tulla kuulama ja mõtteid koguma, sest suure tõenäosusega on järgneval, 2014 aastal, paljud projektifondid veel avanemata ning tänavu planeeritud ja positiivse rahastamisotsuse saanud projekte saab ellu viima asuda just siis.

 

Euroopa Noored järgmine tähtaeg on juba 1.mai 2013.

 

Ideede kogumisel on abiks:

Blogid: http://euroopa.noored.ee

Telepurk -

http://euroopa.noored.ee/telepurk/1363614530/Vasta-jaga-inspireeri-TCP-analsikohtumine-Tallinnas.-2012

 

Oled otsustanud tulla? Registreeri end aadressil:

https://docs.google.com/forms/d/1HV7pqqmYCFsF3kU5v0b-A3eA9o07Q3wdvxHgQQa7MU4/viewform?sid=70529e575db06ffa&token=n4AM8D0BAAA.pRLpxW1qy41fLnUBzMHWOg.tHfv1SXo68bwWiHrYl2nHw

 

Registreeri end hiljemalt täna ehk 15.04.2013, et oskaksime arvestada toitlustusega.

 

Sündmus on osalejatele TASUTA!

 

Ülle Lass

Lääne Maavalitsus

noorsootöö nõunik

ulle.lass@laane.maavalitsus.ee<mailto:ulle.lass@laane.maavalitsus.ee>

5171746

 

Natalia Sereda

Eesti ANK

Noorsootöö spetsialist

natalia.sereda@ank.ee<mailto:natalia.sereda@ank.ee>

www.ank.ee<http://www.ank.ee>

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele