Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus enim taotlusi kogukonna arengu toetamiseks

Sisestatud: 05.04.2013

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus Läänemaalt kokku 58 projektitaotlust mahus 71 666,24 €, mida on 2,4 korda enam kui kasutada vahendeid. Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta kevadvoorus on kasutada 30 252,17 €.

Esmakordselt on kohaliku omaalgatuse programmis kasutusele võetud kodanike ühenduste toetamine tegevusvaldkondade kaupa neljas meetmes.

 

Kõige populaarsemaks osutus meede 1 – kogukonna areng, millele laekus 26 projektitaotlust. Maakonna ühendused taotlevad vahendeid mahus 32 293,51 €. Esitatud projektides kavandatakse traditsiooniliste ürituste (näiteks külade kokkutulekute, spordimängude, külapidude, käsitööpäevade, festivalide ja tunnustamisürituste) korraldamist.

 

Populaarsuselt järgmiseks osutus meede 3 – kogukonna teenused, millele esitati 16

projektitaotlust. Ühendused taotlevad vahendeid mahus 23 002,43 €. Esitatud projektitaotlustes kavandatakse külaplatsile vajalikke rajatisi ja nende renoveerimist, puhkekohtade rajamist, külamajadele terasside-treppide ehitamist, kogukonna teenuste  osutamiseks vajaliku inventari hankimist jms.

 

Meetmele 2 – kogukonna pärandi säilitamine laekus 11 projektitaotlust. Kodanikeühendused taotlevad vahendeid mahus 15 370,30 €. Kavandatakse külade ajaloo uurimust ja raamatute väljaandmist, rahvariiete soetamist, pärandkultuuri objektide tähistamist jms.

 

Meede 4 – õpiringide toetuseks esitati 5 projektitaotlust kogumahus 1000 €. Õpiringides kavandatakse kursusi rahvariiete valmistamiseks, tervislikuks toitumiseks, klaasi taaskasutamiseks jms.

 

Kevadvoorus oli uusi taotlejaid 11 ja nendelt ühendustelt laekus kokku 14 taotlust.

 

Kohalike omavalitsuste järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

 

Jrk nr

Kohalik omavalitsus

Taotluste maht €

Taotluste arv

1.

Haapsalu

16 022,03

14

2.

Risti

8 292,90

8

3.

Hanila

9012,30

7

4.

Taebla

8935,40

6

5.

Vormsi

8338,53

6

6.

Lihula

5907,70

6

7.

Kullamaa

5841,03

4

8.

Martna

2977,00

3

9.

Oru

3184,00

2

10.

Ridala

1583,00

1

11.

Noarootsi

1572,35

1

 

Kokku

71 666,24

58

 

 

Lääne Maavalitsusel on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotlustega. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat. Taotlejal on aega kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon hindab taotlusi sisuliselt ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Taotlejad saavad vastused projektide edukuse kohta juunis.

 

Lisainfo:

Mati Kallemets

Lääne Maavalitsus

maaelu peaspetsialist

Tel 472 5618
E-post mati.kallemets@lmv.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele