Suvebussi küsitluse tulemused

Sisestatud: 03.04.2013

Lääne maavalitsus viis läbi perioodil 4. - 11.03.2013 küsitluse kohalike elanike seas, et selgitada välja, kas nad vajavad suvel ühistranspordi kasutamise võimalust sõitmaks Haapsalust Roosta randa ja Dirhamisse.

Küsitlusele vastas 259 inimest. Küsitluse tulemused näitasid, et inimestel on huvi suvebussi vastu olemas. Vastajatest 182 olid kindlad, et nad sõidaksid bussiga ja 59 inimest arvas, et võibolla nad sõidavad.

Selleks, et sõiduplaan vastaks reisijate huvidele, küsisime inimestelt millised võiksid olla parimad bussi väljumis- ja saabumisajad. Kõige populaarsemaks väljumisajaks Haapsalust osutusid kell 10  ja kell 11 ning kõige populaarsemaks saabumisajaks kell 18 ja kell 19. Saime inimestelt ka palju häid ettepanekuid, mida saame arvestada suvebussi kavandamisel.

Lisaks elanikele said oma arvamuse avaldada ka kohalike turismiettevõtete esindajad ja nende valdade esindajad, mida buss läbima hakkaks. Turismiettevõtjatest 73% olid bussist huvitatud ning olid valmis bussi reklaamima.

Järgnevalt koostab maavalitsus bussiliini teenindamise tingimused, misjärel hangitakse liinile vedaja. Hanketingimustes püütakse arvestada küsitluses tehtud ettepanekuid. Suvebuss on pilootprojekt, mille raames pakutakse ajavahemikul 01.07-31.07.2013 võimalust Haapsalust sõita päevasel ajal Põhja-Läänemaale ja tagasi. Edaspidist infot suvebussi kohta saab Lääne maavalitsuse kodulehelt www.laane.maavalitsus.ee .

Lisainfo:
Merle Mäesalu
Tel 472 5615
E-post: Merle. Maesalu@lmv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele