Kolledž esitas sel kevadel taotlusel kuuele välisprojektile

Sisestatud: 01.04.2013

TLÜ Haapsalu Kolledžist esitati sel kevadel 6 välisprojekti koostööks heade partneritega Euroopas.

Leonardo da Vinci ja Grundtvig programmi esitati kolm taotlust. Üks partnerina koostööks kutseõppeasutustega varasema õpikogemuse arvestamise innovatsiooniga seotud teemadel, teine taotlejana tegemaks koostööd ettevõtete, kutseõppeastuste ja teiste ülikoolidega käsitöö oskuste ja tänapäevase disaini valdkonnas ning kolmas Grundtvig programmis kolledži täiskasvanud õppijate enesetäiendamiseks rahvatervise teemadel. 
Kaks Nordplus kõrgharidusprogrammi projekti esitati õpetajakoolituse praktika mitmekesistamiseks ja praktikasüsteemide parandamiseks ning liiklushariduse valdkonnas aktiivõppe meetodeid tutvustava õppe läbiviimiseks. 
Jätkutaotlus esitati ka seni väga edukalt Haapsalus toimunud Erasmus intensiivprogrammi toimumiseks 2014 aasta aprillis. Programmi teemaks on IKT hariduses: interaktiivne õpe läbi meedia kasutuse. Vastuseid taotlustele on oodata aprillist juunini.

 

http://www.hk.tlu.ee/blog/kolledz-esitas-sel-kevadel-taotlused-kuuele-valisprojektile/

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele