Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamiskoosolek Haapsalus

Sisestatud: 01.04.2013

Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamiskoosolek.


Keskkonnaamet EL logo

Keskkonnaamet on algatanud eelpoolnimetatud hoiualade ja püsielupaikade kaitsekorralduskava koostamise perioodiks 2014–2023. Kaitsekorralduskava on alusdokument kaitsekorralduslike tööde planeerimiseks, elluviimiseks ja rahastamiseks. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed, seatakse eesmärgid väärtuste kaitseks ja määratakse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning koostatakse täpsem põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud looduskaitseliste tegevuste kava. Kaitsekorralduskava koostaja on Pärandkoosluste Kaitse Ühing.

 

Kaitsekorralduskava koostamise raames toimub esimene avalikkuse kaasamiskoosolek, kus tutvustatakse kava koostamise protsessi, ajakava ja ala väärtusi, 4. aprillil 2013 kell 11.00 Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10).


Koosolekul oodatakse osalejate ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad ja teised asjast huvitatud.

 

Info:

Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Toomas Kukk
Tel 518 9420
tomkukk@gmail.com

 

Keskkonnaamet
Elle Puurmann
Tel 472 9430, 517 4811
elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

 

Peedu Saar
Tel 553 4041
a30258@ut.ee

 


   

Tööd rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine" meetme "Looduse mitmekesisuse säilitamine" programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks" alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele