Läänemaa politsei ja keskkonnainspektsioon leppisid kokku selle aasta koostöökavas

Sisestatud: 15.03.2013

Läänemaal kohtusid politsei- ja piirivalveameti ning keskkonnainspektsiooni esindajad, et leppida kokku ühises koostöökavas 2013. aastaks. Koostöö planeerimisel lähtuti seadusest tulenevatest kohustustest ja ühisest tahtest keskkonna kaitsel.

Veebruari viimasel päeval toimunud koostöökohtumisel tõi keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juhataja Tõnis Ulm ühe probleemina välja kalapüügi kudemisperioodil. Oldi ühisel arusaamal, et eelkõige peab muutuma kalastajate üldine teadlikkus ja arusaam, kuid kuni kalavarude saatus jätab osa harrastuskalastajaid ükskõikseks, tuleb neid mõjutada võimalikult sagedaste kontrollimistega. Lisaks kahe asutuse töötajatele kavatsetakse võimaluste piires kaasata ka abipolitseinikke. Et kasutegur ühistegevustest oleks võimalikult suur, siis planeeritakse ka vastastikuseid koolitusi pädevuse tõstmiseks.

 

Kokkusaamisel peatus eraldi Tõnis Ulm teemal. mis puudutas järelevalvet Silma ja Matsalu looduskaitsealal. Senisest enam tähelepanu on vaja pöörata sellele, et kalastajad oleksid võimalikult hästi informeeritud, kuidas on reguleeritud kalapüük kaitsealadel. Siinkohal on kindlasti info levitamisel oluline koht meediakanalitel.

 

Nii politseijaoskonna juht Margus Kaldma kui ka Tõnis Ulm möönsid, et omavahelises koostöös on tähtsal kohal kiire infovahetus, sest kummalgi asutusel on oma võimalused õigusrikkujate ohjamiseks. Näiteks saab politsei oma pädevuse piires kaasa aidata jahinduse järelevalve tõhustamisele, pöörates tähelepanu öisel ajal kõrvalistel teedel liikuvatele sõidukitele ning jahimeestel kaasasolevatele relvadele. Keskkonnainspektsioon saab aga oma tööde, tegemiste käigus teavitada politseid näiteks joobes juhtidest veekogudel ja nende kallastel.

 

Suveperioodil tuleb osapooltel tähelepanu all hoida maastikukaitsealasid, et ei telgitaks keelatud kohtades ning pidutsemise käigus ei tekitataks maastikule kahju. Sellegi probleemi parimaks  lahenduseks on selge ja arusaadav, piiranguid tutvustav selgitustöö suvitajate seas. Samuti tihe koostöö kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega.

 

Kokkupuutekohtasid on teisigi – politseile ja keskkonnainspektsioonile valmistavad muret ebaseaduslikult tegutsevad lammutustöökojad ja metallikokkuostjad. Eriliselt peab silma peal hoidma kohtadel, kus lammutatakse autoromusid, sest kõigele muule, peab neil olemas olema ka ohtlike jäätmete käitlusluba. Kontrollimiseks on plaanis korraldada ühisreide.

 

Oluline on ka kahe ametkonna koostöö inimeste otsingutel maastikul. Mõlema asutuse kasutuses olev ressurss ning pädevus kindlustab kiire ja kindlasti veelgi tulemuslikuma käitumise kriisiolukorras. 

 

Kaks kõnealust ametkonda kutsuvad kõiki kohalikke elanikke üles kaasa aitama sellele, et meie elukeskkond muutuks turvalisemaks. Esimene ja kõige lihtsam samm selle suunas on tutvuda vajalike seadustega ning viia kurssi piirangutega, mis on kehtestatud keskkonna säästmiseks. Kui jääte hätta, konsulteerige oma ala spetsialistidega. Oleme avatud koostööle!

 

 

 

Kristi Kais

pressiesindaja

kommunikatsioonibüroo

Politsei- ja Piirivalveamet

444 6452

5307 2828

kristi.kais@politsei.ee

 

Lääne prefektuur

Pikk 18

80089 Pärnu

laane@politsei.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele