Uus ELi reeglistik kindlustab kiire õiguskaitse tarbijavaidluste lahendamiseks

Sisestatud: 13.03.2013

Tänu teisipäeval hääletatud kahele uuele seadusele on ELi tarbijatel kiirem, odavam ja erapooletum juurdepääs kohtuvälisele vaidluste lahendamisele seoses kaupade müümise või teenuste osutamisega.

Eesmärk on vältida pikki ja kulukaid kohtulahendeid, eriti  interneti- või piiriülese kaubanduse puhul.

 

 

Tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määruse ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivis kehtestatud uute reeglite eesmärk on astuda samm edasi kohtuväliste vaidluste lahendamisel ELis, võimaldades  tarbijatele kiiret, odavat ja informaalset viisi kauplejatega vaidluste lahendamiseks alternatiivina sageli pikaksvenivatele kohtumenetlustele.

 

 

Vaidluste kohtuväline lahendamine

 

Paljudes ELi liikmesriikides on juba kasutusel vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalus, kuid ühiste standardite puudumine, pädevusulatuse ebaühtlus või liigsus, muudab selle kasutamise tarbijatele keeruliseks. Uus direktiiv nõuab liikmesriikidelt vastava üksuse olemasolu kõikides ärisektorites .ning sätestab süsteemi erapooletuse.

 

Tarbijad saavad uusi reegleid kasutada kaebuste õiglase kohtuvälise menetlemise tagamiseks, mis puudutavad nii tava- või internetikaubanduses, kodumaal või piiriüleselt sooritatud oste. Parlamendiliikmed kinnitavad, et vahekohus peab olema kas tasuta või maksma vaid sümboolset hinda. Sätestatakse vaidluste lahendamine 90 päeva jooksul.

 

Nimetatud direktiiv on võõrdväärne võit nii ostjatele kui müüjatele. "Üleeuroopaline madalahinnaline ning kiire vaidluste lahendamise mehhanism aitab tarbijatel kokku hoida miljardeid  eurosid aastas, edendab piiriülest veebikaubandust, mis on Euroopa ühisturu kasvu oluliseks stiimuliks", ütles raportöör Louis Grech (S&D, MT)

 

 

Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine

 

Määruse kohaselt peab Euroopa Komisjoni looma veebipõhise platvormi kõigis ELi keeltes. Platvorm on kättesaadav portaali "Your Europe" kaudu ning selle kaudu on kättesaadavad ühtsed kaebuste vormid.

 

Platvorm võimaldab ostjatel leida oma kaebuse lahendamiseks kõige sobivam vorm. Veebipõhine informatsioon on tervikuna kaitstud ELi eraelu- ja andmekaitse seadustega. See lahendab kõik veebipõhist müüki käsitlevad vaidlused sõltumata müüja asukohast.

 

Tarbijad ja ja kauplejad, eriti väikekauplejad tunnevad end üldjuhul ebakindlatena piiriüleseid veebioste tehes kuna puudub selgus kuhu pöörduda probleemide korral. Määrus annab neile kindlustunde nii ostude sooritamisel kui müümisel. Raportöör Róża Thun`i (EPP, PL) sõnul on see määrus teetähiseks ühisturu taaskäivitamisel.

 

 

Järgmised sammud

 

Mõlemad jõustuvad 20 päeva pärast Euroopa Liidu Teatajas ilmumist. Vaidluste kohtuvälise lahendamise määrust tuleb ELi liikmesriikides kohaldada 24 kuu jooksul peale jõustumist. Seejärel muutub kättesaadavaks tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvorm.

 

 

Viidad:

 

Vastuvõetud tekstid leiate siit. Valige 12.03.2013

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html

 

Pressiteade nõukoguga saavutatud kokkuleppe kohta (11.12.2012)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20121211IPR04517%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

 

 

Arutelu videosalvestus (12.03.2013)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1363075566051

 

Pressikonverents (13.03.2013)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20130312-1600-SPECIAL

 

Raportöör Louis Grech`i (S&D, MT) isikuandmed

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/28123/LOUIS_GRECH.html

 

Raportöör Róża Thun`i (EPP, PL) isikuandmed

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96776/ROZA%20GRAFIN%20VON_THUN%20UND%20HOHENSTEIN.html

 

Õigusloome ülevaade, vaidluste kohtuväline lahendamine

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0373(COD)&l=en

 

 

Õigusloome ülevaade, tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0374(COD)&l=en

 

 

Audiovisuaalne materjal

http://audiovisual.europarl.europa.eu/NewsAlertDetail.aspx?g=771

 

 

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

630 6969

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele