Selgub Läänemaa omavalitsuste noorsootöö tase

Sisestatud: 11.03.2013

Tänavu võtab 3 Läänemaa omavalitsust – Lihula vald, Ridala vald ja Noarootsi vald luubi alla oma noorsootöö kvaliteedi. Eelmisel aastal hindasid noorsootööd ka Haapsalu linn ja Taebla vald. Kokku on 5 omavalitsusse on registreeritud kokku 5598 noort vanuses 7.-26. aastat, mis on 79% Läänemaa noortest.

 „Kvaliteedihindamise analüüs on ju vallale töövahend noorsootöö korraldamisel. Hindan neid, kes selle sammu on soovinud ette võtta. Heaks töövahendiks olnuks see ka ühinevatele valdadele,“ arutles Lääne Maavalitsuse noorsootöö nõunik Ülle Lass.

“Hindamismudeli alusel saab kohalik omavalitsus kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme,” sõnas projektijuht Kaisa Orunuk.

“Noored on erinevad, on vaja tagada, et igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused – see on ka kvaliteedi hindamise visiooniks. Hindamisega uurimegi kui mitmekülgsed ja kättesaadavad need arenguvõimalused on, mida noortele ühes omavalitsuses pakutakse,” lausus Orunuk.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja koos noortevaldkonna partneritega Eesti Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi ka koordineerib hindamisi üle Eesti. Kolme aasta jooksul on noorsootöö kvaliteeti hinnanud 63 omavalitsust üle Eesti.

Orunuka sõnul on hea meel tõdeda ka seda, et Ridala valla puhul on tegemist Eestis esimese omavalitsusega, kes viib noorsootöö kvaliteedi hindamise läbi juba teist korda. Esimene hindamine toimus 2010. aastal.

„Me oleme väga palju juba noortesse panustanud. Tahame saada kindlat ülevaadet, kas oleme edasi läinud ja osanud oma teenuseid vajalikul määral arendada. Soovime veelgi eesmärgipärasemat noorsootöö teenust pakkuda Ridala vallas,“ selgitas Ridala valla lastekaitse ja noorsootöö spetsialist Urve Sarapik.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine toimub käesoleval aastal Eesti Noorsootöö Keskuse projektijuhti Kaisa Orunuka ja Lääne maavalitsuse noorsoonõuniku Ülle Lassi koostöös. Läänemaa omavalitsuste hindamistulemustest tehakse kokkuvõtted juunis.

Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse Haridus- ja  teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007−2013 vahenditest.

 

7-26 aastaste noorte arv

Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Haapsalu linn

2865

2012

Lihula vald

773

2013

Noarootsi vald

180

2013

Ridala vald

920

2010 ja 2013

Taebla vald

860

2012

 

5598

 

 

Allikas: Statistikaamet, 1.01.2012

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele