Eesti Pank viib koostöös statistikaametiga läbi Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu

Sisestatud: 05.03.2013

4. märtsist 16. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, milles kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Sellise uuringu viivad läbi euroala riikide kõik keskpangad ja seda koordineerib Euroopa keskpank.

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) toimub euroala riikides regulaarselt iga kolme aasta tagant. Eesti osaleb selles uuringus esimest korda. Uuringu eesmärk on koguda euroala kõikide riikide kohta rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid. Keskpangad kasutavad neid majanduspoliitiliste analüüside tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel. Samuti saavad andmeid kasutada teadustööde tegijad.

 

Eestis küsitletakse 4000 leibkonda, kes on valitud juhuslikult 2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal. Küsitlus toimub silmast-silma intervjuude näol, kuid kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse ainult üldistatult. Eesti Pank ja statistikaamet tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse.

 

Küsimused esitatakse kahes osas: esmalt kogu leibkonna kohta ja seejärel eraldi iga leibkonna liikme kohta. Leibkonnaküsitlusele vastab pere finantsidega kõige paremini kursis olev isik. Isikuküsitlusele vastavad kõik vähemalt 16aastased leibkonna liikmed.

 

Uuringu tulemused avaldatakse Eesti Panga veebilehel.

 

Täiendav info uuringu kohta on Eesti Panga, Statistikaameti ja Euroopa Keskpanga kodulehel.

 

Lisateave:

Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: 
ingrid.mitt@eestipank.ee
Meediapäringud: 
press@eestipank.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele